Skip to main content

Endringslogg

September 2020

 • Endring: Her på hjemmesiden kan du nå finne instruksjonsvideoer ved å klikke "Opplæring" i topp-menyen. For full tilgang, send oss en melding og be om påloggingsdetaljer. 

August 2020

 • Endring: Stor forbedring av layout for "Opprett tilbud". Nå er det ryddigere og derfor enklere å holde oversikt. Tabeller rundt om har også fått seg et solid visuelt løft.

Juli 2020

 • Endring: Helt ny og mer moderne layout på netthandelsløsning og kampanjenettsidene.

Juni 2020

 • Endring: El-verdi er nå integrert mot den nye versjonen av EFO-basen.

Mai 2020

 • Endring: Nå har vi gjort det mulig å ha inntil 18 nivåer i hver tilbudspakke. Tidligere var begrensningen ved 12 nivåer.

April 2020

 • Endring: Nå blir kundens e-postadresse validert og tilbudet vil ikke kunne sendes hvis adressen ikke møter visse kriterier. E-postadresser må inneholde (@) og (.) og kan ikke inneholde mellomrom.

 • Endring: I tilbudsmailen vises nå avsenders mobiltelefonnummer i stedet for bedriftens fasttelefon.

Mars 2020

 • Endring: En knapp er lagt til for sendte tilbud som lar deg se eksakt hvordan disse tilbudene ble presentert for kunden.

 • Endring: Den egendefinerte meldingsteksten i tilbudet var tidligere midtstilt og med uthevet font. Denne teksten er nå venstrestilt og med vanlig skrift-tykkelse. Dette ser mye bedre ut om man har flere linjer med tekst, kulepunkt osv.

Februar 2020

 • Endring: Nå er det mulig å se en forhåndsvisning av tilbudet slik det blir seende ut for kunden, før man sender.

 • Endring: Bedrifsadministrator kan nå velge om det skal sendes ut automatiske påminnelser til kunder som ikke har respondert på mottatt tilbud. Denne funksjonen ligger under Innstillinger ---> Bedriftsprofil

 • Endring: Tidligere kunne man ikke endre en tilbudspakke om den lå aktiv på en kampanjeside, uten at man fjernet den fra kampanjesiden først. Det kan man nå gjøre.

 • Endring: En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan opprette kunden under opprettelse av tilbudet. Tidligere måtte man opprette kunden på forhånd.

Januar 2020

 • Endring: Vi har gjort store og omfattende strukturelle endringer i programvaren som resulterte i en hastighetsøkning på flere hundre prosent for alle tidkrevende prosesser. 

 • Endring: Uavhening av hvilken bruker som opprettet en kunde, er det nå mulig for andre i bedriften å gjøre endringer i kundeopplysningene. Tidligere måtte endringer gjøres av vedkommende som opprettet kunden.

 • Endring: Det har nå blitt mye raskere og enklere å endre priser for dine egendefinerte produkter. Man endrer prisen direkte i listevisningen, uten å klikke seg inn på hvert enkelt produkt.

 • Endring: Tilbudsmailen som går ut til dine kunder, har fått ny og forbedret layout som er ryddigere og mer tiltalende.

 • Endring: Montørbrukeren kan nå se og evt. endre opprettede tilbud som ikke er sendt.

Desember 2019

 • Endring: Vi har tilpasset systemet for salg også mot bedriftskunder. Har du en bedriftskunde med egne rammeavtaler, kan man nå kopiere en eksisterende tilbudspakke og låse denne, slik at man kan ha egne priser som gjelder for den spesifikke kunden.

 • Endring: Man kan nå enkelt opprette bedriftskunder i El-verdi ved å skrive inn bedriftens navn i skjemaet for opprettelse av kunde.

Oktober 2019

 • Endring: Vis og tillat endring av kalkulasjonsfaktor i tilbudspakken og i tilbudsnivået.

 • Endring: Vi har lagt til knappen "inkluder alle", som man kan klikke for å velge/velge bort alle pakker eller produkter. Kjekt for tilbudspakker som inneholder mange produkter, men der du bare trenger noen få i tilbudet. Man slipper å velge bort alle hver for seg.

September 2019

 • Endring: Vi har implementert "drag&drop" for tilbudspakkenivåene som gjør at man kan endre rekkefølge for disse.

 • Endring: Nå er hele EFO-basen tilgjengelig for montørene uten at bedriftsadministrator må legge til hvert enkelt produkt.

 • Endring: Ny layout for pålogginssiden.

August 2019

 • Endring: Vi har fjernet begrensingen for antallet produkter kunden kan legge i bestillingskurven.

 • Endring: Vi har nå lagt til et valgfritt tekstfelt øverst på kampanjesidene på nivået man kommer til etter å ha klikket på forsidens tilbudspakker.

 • Endring: Når man oppretter kampanjesider kan man nå enkelt endre rekkefølgen på tilbudspakkene ved å klikke/dra på fanene.

 • Endring: På salgsvertøyet for montørbrukeren kan man nå skifte side på pakkevisningen ved å sveipe med fingeren på nettbrettet.

 • Endring: Vi har endret rekkefølgen og ordlyden på menypunktene for montørbrukeren.

 • Endring: Vi har endret landingsside etter pålogging til "opprett tilbud".

Juli 2019

 • Endring: Oppdatering der vi fjernet unødvendig lagring av historikk for priser, kalkulasjonsfaktorer etc.  Stor forbedring i ytelse.

 • Endring: Rettet opp en logisk feil som tillot å lage tilbud og produkt/tilbudspakker med produkter som ikke lenger ligger i EFO-basen.

 • Endring: Tillat visning og endring av "Prisliste" for montørbrukeren.

 • Endring: Fontstørrelser og layout på kampanjenettsiden er gjort mer moderne og iøynefallende. 

 • Endring: Akseptér komma som desimal-separator i prislistens prisfelt, mot bare punktum tidligere.

 • Endring: Gjør produktpakke-bildet mindre i visningen når man oppretter eller endrer produktpakkene. Dette gir brukeren bedre oversikt.

 • Endring: Laget et sprettopp-vindu der man må bekrefte at man ønsker å sende ut tilbud. Forhindrer uønskede utsendelser.

 • Endring: Lagt til sletteknapp for tilbudsutkast, tilbud som ikke ble besvart eller som aldri ble sendt.

 • Endring: Lagt til kundens e-postadresse i bekreftelsen bedriften mottar når tilbudet er akseptert.

 • Endring: For montørbrukeren har vi sørget for at knappene nederst i sprettoppvinduer ikke forsvinner ut av skjermvisningen.

 • Endring: Fjern komprimering av kampanjesidens hovedbilde. Bildet fremstår nå mye skarpere.

 • Endring: Språklige endringer rundt omkring.

 • Endring: Når man oppretter tilbudspakker kan man nå endre tittelen på produktpakkene. Dette gjør systemet mye mer fleksibelt.

 • Endring: Tidligere kunne man bare erstatte, men ikke fjerne et PDF-vedlegg fra en kampanjeside, men det kan man nå.

April 2019

 • Endring: Endret HTTP-server fra Passenger til Puma. Hastigheten på de fleste operasjoner i El-verdi økte med flere hundre prosent.

Mars 2019

 • Endring: Nå kan man justere priser og arbeidstid inne på tilbudspakkenivå, enten inne på selve tilbudspakken eller når man oppretter tilbud. Med andre ord er systemet blitt atskillig mer fleksibelt enn tidligere. Vi vil publisere en egen nyhetsartikkel på forsiden av hjemmesiden som viser hvordan man nyttiggjør seg av denne funksjonaliteten.
 • Endring: Vi har endret systemet slik at man nå blir automatisk logget ut av El-verdi hvis man er inaktiv over en periode på 30 minutter. Heretter slipper man situasjoner der man ikke får logget seg inn i El-verdi ute hos kunden fordi man har glemt å logge ut med maskinen på kontoret.
 • Endring: Når man er inne i en produktpakke ser man nå el-nummeret til hvert enkelt produkt.
 • Fiks for: Når man forsøkte å sende en kampanje til flere e-postadresser var det bare den første i listen som mottok kampanjen.
 • Fiks for: Error 500 i enkelte tilfeller når man sendte tilbud fra montørbruker-konto.

Januar 2019

 • Endring: El-verdi har flyttet til nye servere som gjør at alle operasjoner i salgsverktøyet nå går langt raskere.
 • Endring: Økt høyde for sprettopp-vinduet når man skal legge til produkter.
 • Endring: Når man lager nye eller endrer eksisterende produktpakker, vises mindre plasskrevende bilder. Tidligere vistes bildene i fullskala, som førte til unødvendig scrolling.
 • Fiks for: Error 500 ved sletting av montørbrukere som har opprettet kunder.
 • Fiks for: I produktpakkevisningen vistes prisene til bedriftens standardgrossist selv om det i produktpakken var valgt en annen grossist.
 • Fiks for: Error 404 i salgsverktøyet når man prøvde  å sende et tilbud uten å ha valgt en kunde.
 • Fiks for: Kampanjesider ble ikke sendt fra salgsverktøyet til kunder som ikke er valgt på den siste åpnede siden i kundelisten.
 • Fiks for: Når man i salgsverktøyet endret side i kundelisten, endret man samtidig side i kampanjeside-listen.

Desember 2018

 • Endring: Hvis man forsøker å legge til proddukter fra EFO-basen, men som viser seg å ikke være tilgjengelig fra noen grossister, vil man nå få opp et varsel som sier at det er umulig å legge til dette produktet som et EFO-produkt, men mulig å legge til som et egendefinert produkt.

 • Endring: Gjort avstanden større mellom produktpakke-tittel og pris i montørbrukervisning.

 • Endring: Lagt til avrunding av produktpakkepriser når montørbrukeren ser igjennom produktpakke-innholdet.

 • Fiks for: Forbedring av layout på kampanjesider for visning i Internet Explorer 11.

 • Endring: Tidligere sto bedriftsadministrator alltid som selger på ordresiden, selv om det var en montørbruker som opprettet og sendte tilbudet. Nå er det den faktiske brukerprofilen som står som selger.

 • Fiks for: "Error 500" når man forsøkte å laste ned enkelte ordrer.

 • Ny funksjon: Lagt til knapper med "kopiere" og "endre" på listen over produkt- og tilbudspakker slik at man ikke lenger behøver å klikke seg inn på pakken og scrolle til bunnen for å kopiere samt gjøre endringer. Dette sparer mye tid.

 • Ny funksjon: På visningen over tilgjengelige tilbudspakker står det nå skrevet på tilbudspakkene hvilke kampanjesider pakken er publisert på, som gjør at man lett finner ut hvilke kampanjesider man må fjerne pakker fra for å få gjort endringer. Særlig nyttig om du har mange kampanjesider.

 • Endring: Det er gjort endringer i forhold til EFO-basen. Kategoriene er fjernet og vi har koblet til den nye EFO-basen. Nå er også de nyeste produktene tilgjengelige for El-verdi.

 • Endring: Det er gjort layoutmessige forbedringer for mobilvisningen av kampanjesider.

 • Fiks for: Hvis man under opprettelse av kampanjesider forsøkte å endre tekststørrelser ble overskriften automatisk satt til blå, uansett hvilken farge man forsøkte å velge. Dette er nå rettet opp i.

November 2018

 • Ny funksjon: El-verdi har nå en funksjon som heter "prisjustering" der man kan justere utsalgsprisen på produktpakker til ønsket nivå.

 • Ny funksjon: Hvis man ønsker kan man nå lage kampanjenettsider uten å ha banner-bilder på hver eneste side. Vi anbefaler å utelate banner-bilder på sidene som innholder tilbudspakkenivåer. Tilbudene kommer bedre frem. Prosessen med å lage kampanjesider blir dessuten mindre tidkrevende.
 • Endring: Pakker som opprettes utenfor bedriften vil nå vises på enden av listen med pakker (tilbudspakker og produktpakker) i motsetning til tidligere når de ble presentert først.
 • Endring: Endring av linjehøyde på teksten mellom banner-bilde og tilbudspakker. Et lite, men virkningsfullt visuelt grep som gjør kampanjesidene mer luftige og elegante.
 • Fiks for: I enkelte tilfeller, f.eks. etter nedlasting av ordre, ville ikke nedtrekksmenyen åpne seg.
 • Fiks for: Noen ganger måtte man oppdatere siden for at tekstbehandleren skulle dukke opp ved produksjon av kampanjenettside.
 • Fiks for: Ingenting skjedde når man klikket "Avbryt" i sprettopp-vinduet etter at man forsøkte å slette en kampanjenettside.
 • Fiks for: Nylig oppdaterte produkt- og tilbudspakker la seg ikke øverst i listen hvis man endret annet enn tittel og beskrivelse.

Oktober 2018

 • Ny funksjon: E-post blir sendt til bedriftens e-postadresse samt til brukeren som opprettet tilbudet, når tilbudet blir akseptert av kunden.
 • Ny funksjon: Man kan nå legge til en egendefinert tekst ved oppretting av tilbud.
 • Endring: Delvis gjennomsiktig felt over bannerbilder på kampanjesider vises ikke hvis tekstboksen er tom. Nå kan man ha et bilde uten tekst i toppen hvis ønskelig.
 • Endring: Lange produktnavn blir ikke lenger kuttet på kampanjenettsider.
 • Endring: Etter oppdatering av produkt- og tilbudspakker blir brukeren nå sendt til siden pakken vises på.
 • Endring: PDF-filer på kampanjesider beholder nå sitt originale filnavn.
 • Endring: For montørbruker - Vis bare produkt- og tilbudspakker som er opprettet innnad i bedriften.
 • Endring: Endret ordlyden i e-post som sendes til kunde etter akseptert tilbud.
 • Endring: Gjort det mulig å legge til produktpakke-utkast i tilbudspakker.
 • Fiks for: Logostørrelse på kampanjenettsider og i sendte e-poster.
 • Fiks for: I enkelte tilfeller, produktene ble duplisert når man la til nye produkter fra EFO-basen.
 • Fiks for: Finner ikke tilbake til nylig produserte produktpakker filtrert på kategori.
 • Fiks for: Filterfeltet "Kategorier" ble multiplisert når brukeren klikket tilbakeknappen fra "detaljer" på produktpakke-siden.
 • Fiks for: Bare én PDF-fil vistes på kampanjesiden, selv ved opplasting av flere filer.
 • Fiks for: Error 404 ved lagring av endringer på tilbudspakker.
 • Fiks for: Kan ikke lagre ny tilbudspakke. Spinner går, men ingenting skjer.
 • Fiks for: Siden blinker etter opplasting av bilder ved Lag/Endre produkt- og tilbudspakker.
 • Fiks for: Hvis man endrer antall produkter i "Lag tilbud" eller ved endring av tilbudspakker, den originale grossisten ble valgt selv om man endret denne. Prising er korrekt nå.
 • Fiks for: "Error 500" når man sletter en montørbruker som har aktivt salgsmål

September 2018

 • Endring: Justert slideshow på kampanjenettsider slik at den ikke kjører hvis det bare er lastet opp ett bilde.