- El-verdi er til god hjelp i en travel hverdag


sier Halgeir Ringjord - Daglig leder | Ringjord Elektro AS
 
Montøren kan gi pris allerede på første befaring, noe som hjelper kunden til å ta en rask beslutning.
 
De på kontoret bruker også El-verdi flittig for å kunne gi kundene hurtige tilbakemeldinger på prisforespørsler. Vi opplever god support fra leverandør med kompetente folk og raske tilbakemeldinger. El-verdi er et meget godt og anvendelig verktøy som er til god hjelp i en travel hverdag.

Ringjord Elektro AS fikk i 2020 midler av fylkeskommunen til bedriftsintern opplæring innen mersalg. Valget landet da naturlig nok på kompetansepartner og salgsverktøy El-verdi. Takk til Troms og Finnmark fylke for støtten til bedriftsinternopplæring. Ringjord Elektro AS møter år 2021 med ny og uvurderlig salg og rådgivningskompetanse.

 

Halgeir Ringjord - Daglig leder | Ringjord Elektro AS