Skip to main content

Hvorfor lage et salgsverktøy for elektrobransjen?


- Etter 30 år i bransjen, først som elektriker og de siste 20 år som elektroinstallatør, har jeg sett og følt behovet for et verktøy som kan hjelpe elektrobedrifter i salgsprosessen rettet mot boliger!

Sier Jan Gustav El-verdi |  Daglig leder og gründer | El-verdi

Klikk her for å lese om El-Tilbud 

Klikk her for å lese om El-Tilvalg

I juni 2015 tok jeg spranget, og sluttet som elektroinstallatør. Etter 30 år i bransjen, først som elektriker og de siste 20 år som elektroinstallatør, har jeg sett og følt behovet for et verktøy som kan hjelpe elektrobedrifter i salgsprosessen rettet mot boliger. I dag finnes det få gode presentasjonssystemer for elektroinstallasjoner. El-verdi vil bidra til å effektivisere salgsprosessen, og gjøre installasjonsbedrifter bedre rustet for å møte kunden.

Så er det slik at oppdragsmengden vil variere, og behovet for å få inn nye oppdrag oppstår når større prosjekter blir avsluttet. Det er her El-verdi konseptet gir en verdifull støtte til å skape nye ordrer når en er opptatt som mest med å ferdigstille elektroinstallasjonen i pågående prosjekt.

Med kampanjenettsider for alt fra eneboliger til prosjekter på flere hundre leiligheter vil El-verdi bidra til en effektiv metode for å presentere mersalgsprodukter. Installasjonsbedriften kan enkelt sette sammen sine egne pakker og favorittprodukter, og på en rask og effektiv måte få utarbeidet tilbud til kunde.

El-verdi vil være en ny markedsplass for alle aktører innen elektrobransjen – produsenter, grossister, installasjonsbedrifter og forbruker. Denne satsingen er realisert ved hjelp av risikokapital fra investorer som står utenfor elektrobransjen. Dette er en bevisst eierstrategi, fordi vi ønsker å tilby El-verdi konseptet til hele elektrobransjen. Vi er medlem av Nelfo, da dette er den naturlige møteplassen for alle installasjonsbedrifter i Norge. El-verdi er støttet av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

«Vårt langsiktige mål er at El-verdi skal bli det viktigste salgsverktøyet som norske installasjonsbedrifter benytter».

El-verdi bringer noe nytt til bransjen. Jeg tror denne satsingen vil gjøre hverdagen for installatøren enklere. Med effektivisering av salgsprosessen blir det tid til å besøke kunder og kvalitetssikre leveranser, samtidig som det blir flere og bedre salg!

Jan Gustav Nyheim

Grûnder av El-verdi

Dette vil jeg vite mer om!

elverdi_løpet.jpg