- Viktig å gjøre hverdagen for montørene mer interessant


sier Frank Roger Berg - Senior prosjektleder | Elmo Teknikk AS

- Vi har greid å øke mersalget, selv i koronatiden pga. El-verdi. Og vi har lært opp flere montører en det som var planlagt!

1. Enkelt å bruke

2. Øker mersalget! Montør får ofte spørsmål om «hva koster det å montere inn f.eks. en termostat». Da må montør ringe til en serviceleder, som ikke har tid å gi pris som igjen betyr tapt salg:☹

3. Gjøre hverdagen for montørene mer interessant. a. Kunde spør som regel montøren direkte om pris, da montøren allerede er i boligen b. Montøren kan komme med forslag på hva som må til for at kunde får det kunde etterspør. c. Montør gir tilbud direkte til kunde sin oppgitte e-post. d. Kunde aksepterer tilbudet via sin epost og montør får beskjed om at kunde har akseptert tilbudet. e. Serviceleder lager ordre. f. Montør bestiller materiell og utfører hele jobben, uten at serviceleder må involveres.

4. Montør kan vise kunde forskjellige produkter via El-verdi, som igjen gjør at kunde tar raske avgjørelse på valg av produkter.

5. Montøren får hevet sin kompetanse!

6. Vi har greid å øke mersalget, selv i koronatiden pga. El-verdi😊

7. Vi har lært opp flere montører en det som var planlagt!

8. Flere av service lederne vil også ta i bruk El-verdi. De ser at det går mindre tid å lage tilbudet direkte hos kunde, i stedet for å notere på en blokk og deretter lage tilbudet når de kommer på kontoret.

Frank Roger Berg | Senior Prosjektlede og avd.leder Elektro Service | Elmo Teknikk | 917 68 279

Takk til Møre og Romsdal fylkeskommune for støtten til bedriftsintern opplæring. Elmo Teknikk AS møter 2021 med ny og uvurderlig salg og rådgivningskompetanse mot forbruker.🚀 Medlem av Norgeseliten AS