Skip to main content

Tilfør kapasitet i elektrobedriften


Prosjektledere / saksbehandlere / serviceledere / daglig ledere / faglig ansvarlige / installatører

Hvem tar seg av tilbudsproduksjon i elektrobedriften du jobber i?

I 9 av 10 tilfeller forteller tilbudskriveren i elektrobedriften til meg at arbeidsdagen deres er preget av veldig høyt tempo. Det som dette resulterer i er at det kan oppstå dårlig oversikt i hverdagen. Hvorfor? Svaret er ineffektive løsninger og arbeidsmetoder som har fått fotfeste over tiår. Og det oppstår ofte flaskehalser i bedriften fordi man ikke har nok hender til å gjøre unna alle henvendelser angående pris. Verden har endret seg og folk ønsker i større grad enn før å forholde seg til fastpriser. *En flaskehals er et begrep som brukes i overført betydning om noe som hindrer full gjennomstrømning eller full virksomhet. Så hva kan man gjøre med det?

Det første man må gjøre er å innrømme at noe må gjøres. Ett konkret tiltak er å tilføre kapasitet til en minst mulig kostnad. Den mest nærliggende metoden er å benytte allerede eksisterende kapasitet i bedriften. Jeg sikter til å fordele tilbudsskrivingen til flere i bedriften og på den måten få flere ben å stå på. 

7 av 9 mener at de utvikles for lite i jobben sin, så det er en god ide å snu på brikken in-house og lete etter muligheter. Jeg sikter ikke til å omrokkere på rollene i bedriften, men å  la montørene få muligheten til å også lage tilbud.

Arbeidstakere mottar månedlig noe man kaller for lønn. Det er en ytre motivasjon. Utvikling er indre motivasjon og lojaliteten vokser sammen med den. Det koster enormt å erstatte ansatte som søker nye utfordringer og faglig påfyll. Utvikle de ansatte i jobben de gjør og samtidig øk overskuddet i bedriften.

Tilført kapasitet = nyvunnet tid

El-verdi er tilbudsverktøy for ledere og elektrikere med ønske om å kunne ekspedere der og da. Oppnå tilført kapasistet og nyvunnet tid. Så er det også godt å avslutte arbeidsdagen når jobben går som smurt på kontoret ;)

Value_time.jpg

Les om montøren som  bruker 2 minutter på å lage et tilbud i El-verdi applikasjonen.