Skip to main content

Gjør elektrobedriften klar for tiden foran oss | El-verdi


Her ser vi på tre viktige områder bedriftsledere bør ha kontroll på for å være best mulig rustet for året som ligger foran oss.

GrønnStrøm HiRes 20

Øk effektivitet - tilfør kapasitet

Flere bedrifter sliter med å få tak i nok arbeidskraft. Les mer om hvordan El-verdi kan effektivisere 50-70% tiden dere bruker på kunder, slik at man vinner mer arbeidskapasitet.

EL-TILBUD effektiviserte tilbudskrivingen med 50  %    Kom i kontakt med oss!
El-verdi revolusjonerte arbeidshverdagen for Grønn Strøm Elektro AS
Hvordan kan du tilføre mer kapasitet uten å ansette - Dette er langt billigere

Digitalisering

Teknologisk utvikling har allerede påvirket samfunnet i Norge i lang tid. Utviklingen vi nå er inne i omtales ofte som den fjerde industrielle revolusjonen (Industri 4.0), som kjennetegnes av en rekke nye teknologier og trender som endrer måten vi lever, arbeider, og forholder oss til hverandre på. Dette kjenner vi igjen som digitalisering.

Mange vil tape i konkurransen med digitalt modne bedrifter

Småbedriftene er ofte underleverandører til større bedrifter, og en viktig del av verdikjeder. Mange av disse vil ikke kunne oppfylle nye produksjons-, kvalitets- og dokumentasjonskrav (eks. sporbarhet, opprinnelse osv.). Å være underleverandør til større bedrifter krever at man kan levere den kvaliteten som etterspørres, raskere, og med dokumentasjonen som kreves av hvert produkt digitalt. Til det trengs det gode dataverktøy for at jobben ikke skal bli uoverkommelig. Det er ikke noen vei utenom; bedriftene må følge utviklingen for ikke å tape i konkurransen.

Konkurransen forsterkes – skillet vil gå mellom dem som er digitaliserte og de som ikke er det. Det er i realiteten en kamp om liv eller død, særlig for regionens småbedrifter. Mange har kommet langt, mens andre taper terreng raskt.

Utviklingen går mye raskere nå enn før

For å kunne utnytte de fordelene digital teknologi gir, trenger bedrifter kunnskap om de mulighetene som finnes innenfor SIN bransje. Det er viktig å vite HVA man trenger, hva man skal bestille, hvilken teknologi som fungerer best. På den måten kan bedriftene utvikle nye forretningsmodeller, tjenester, og fortsette å være ettertraktede leverandører til både massemarked og business to business.

Det grønne skiftet

Fokuset på bærekraft vil øke i 2022. Etterspørselen etter og kravene om en overgang til bærekraftig virksomhet øker fra alle deler av samfunnet. Hvis du ikke har gjort det enda, må du komme i gang med bærekrafts-arbeid for din bedrift og legge en plan.

Nye og økte krav fra myndigheter, kunder og leverandører gjør at bedrifter må omstille seg til en mer bærekraftig forretningsmodell som er tilpasset globale bærekraftsmål.

Så hvordan spiller El-verdi inn her?

Vi gjør dine ansatte til selhjulpne elektrorådgivere i møte med enhver kunde. Dette øker graden av innsalg av miljøeffektive løsninger. Er du ikke kommet i gang eller vet hva El-verdi er, så anbefaler jeg deg å klikke på linken under og sende oss en melding!

Kom i kontakt med oss!