Skip to main content

En ny hverdag for elektrikerbransjen med El-verdi


Da etterspørselen etter miljøvennlige løsninger eksploderte hos elektrikerbedriften Grønn Strøm, ble et utdatert tilbudsystem flaskehalsen. Så oppdaget de en genial norsk web-app; El-verdi.

Webbilde.jpg

Tekst og foto: Jamieson Pothecary

– Erfaringen vår er at kundene forventer et tilbud innen en kort tid, men vi har ofte erfart at det kan ta opptil flere uker. Når vi leverer et spesifisert tilbud samme dagen som vi har vært på befaring, får kundene bakoversveis, forteller markedssjefen i Grønn Strøm, Thomas Gjertsen.

 

 Det hender kunden nesten blir litt skeptisk til at vi klarer å levere et tilbud så fort. Men, når de ser at vi har gått gjennom alle punktene, tilbudet er spesifisert og uten forbehold, da blir de imponert, meddeler Gjertsen.

 

Med bakgrunn fra konsulentbransjen innen kommunikasjonsløsninger og digitalisering av bedrifter, ble Gjertsen en del av Grønn Strøm-laget januar 2021. Det ble fort tydelig for Gjertsen at den miljøbevisste elektrikerbedriften hadde sterkt behov for modernisering og effektivisering av befaring- og tilbudsprosessen.

– Kundene strømmet til, men vi hadde ingen faste rutiner på å sende ut tilbud. Det tok altfor lang tid. Jeg så tidlig at dette kanskje var den største tidstyven og kilden til frustrasjonen blant både medarbeiderne og kundene, meddeler han.

Miljøbevisst

Grønn Strøm ble stiftet i desember 2020 av en gruppe elektrikere som ønsket å tilby elektrikertjenester tilpasset kundenes økende ønsker om å kunne velge mer miljøvennlige produkter. 

– Det begynte med enkle ting som smartstyring av temperatur på hytta. Mange så fordelene både med å komme frem til en varm hytte, og besparelsen ved å kunne fjernstyre oppvarmingen selv, forteller den engasjerte markedssjefen.

 

Økt miljøbevissthet: Grønn Strøm opplever økende etterspørsel etter miljøvennlige løsninger hjemme. Strømmen skal spares, men produktene skal også være miljøvennlig produsert.

 

Naturligvis begynte kundene å ønske de samme løsningene i fastboligen. Men at kundene kun tenker på lommeboken når de tenker miljø er han ikke enig i.

– Folk har fått et større perspektiv på det å være miljøbevisst. Etterspørsel av miljøvennlig produserte produkter som ofte koster mer, har eksplodert. 

Økt krav til miljøbevissthet fra kundene gjør at Grønn Strøm har vært nødt til å tenke miljø fra A til Å.

– Det hjelper ikke å hete Grønn Strøm hvis det står en dieselbil på tomgang og forurenser utenfor oppdragsgiveren. Kundene ønsker at det skal synes at de har valgt et miljøvennlig alternativ. Derfor er blant annet bilparken vår helelektrisk. Selv på privaten, kjører alle i ledelsen elbiler, ikke fordi vi må på grunn av navnet vårt, men fordi vi faktisk mener det er det rette å gjøre.

 GrønnStrøm-HiRes-20.jpg

Raskt og enkelt: Elektrikeren Anders Skarstein noterer og loggfører alt arbeid via El-verdi på iPaden. En skybasert løsning gjør at alle medarbeiderne er oppdatert og har full oversikt til enhver tid.

Moderniserer elektrikerbransjen

Elektronikk og data er en naturlig del av hverdagen, og elektrikerne står ofte i frontlinjen for å ta i bruk ny teknologi. Overraskelsen var stor da Gjertsen oppdaget et utdatert system for befaring og tilbud hos Grønn Strøm.

– Det gjelder ikke bare oss i elektrikerbransjen. Mange håndverkerere bruker aldri PC i jobb, men noterer på post-it lapper og sender tilbud via tekstmeldinger. Det er uproft. 

At det skyldes latskap er han ikke enig i. 

 

-Er ikke i tvil om at El-verdi er en “gamechanger” for håndverksbransjen.

 

– Kunden vil ha tilbud så fort som mulig. Å vente i en uke eller to for at en håndverker skal kvalitetssikre et tilbud er ikke aktuelt. Uten et ordentlig verktøy på plass blir det for enkelt å ty til useriøse løsninger, forklarer han.

Det var under jakten på et slikt verktøy for tilbud at Gjertsen oppdaget El-verdi. Et nettbasert verktøy med skreddersydd punktpris-kalkulator som lar montøren lage tilbud allerede på befaring.

– El-verdi revolusjonerte hverdagen for Grønn Strøm, rett og slett.

 Forslag-oppsett-Elverdi3-V2.jpg

Tidsbesparende

– Før brukte vi mye tid og ressurser på å hente inn prisene hos grossisten, utregning av installasjonskostnader og loggføring av alle tallene i et Excel ark. Tilbudene ble deretter sendt ut via epost. Det var en unødvendig, omstendelig, og ressurskrevende prosess. 

I elektrikerbransjen er det ikke uvanlig at kunden endrer en bestilling underveis. Gjertsen opplevde at det kunne bli utstedt flere revisjoner med ulike priser av det samme tilbudet. 

– Innen kunden hadde rukket å svare, kunne vi mistet oversikten over hva vi hadde blitt enige om. Det blir frustrerende for alle parter, og gir bransjen et unødvendig dårlig rykte. 

 

Tidsbesparende: – Det rant over av forespørsler. Vi jobbet nærmest døgnet rundt for å møte etterspørselen. El-verdi er ikke bare med på å spare oss enormt for tid, det fjerner all tvil i kommunikasjonen med kunden, forteller markedssjefen i Grønn Strøm, Thomas Gjertsen.

 

For å bli tatt imot som profesjonelle og seriøse, trengte Grønn Strøm kontinuitet. 

– El-verdi ga oss den kontinuiteten vi savnet. Den som er på befaring loggfører alt direkte i en webbasert app, ikke bare produkttype men også monteringsinstrukser og tilleggsinformasjon. At vi slipper å spørre kunden om igjen om detaljer, viser at vi har god kommunikasjon internt og øker kundenes tillit til oss. 

Gjertsen ser på det som en stor fordel at El-verdi er en webbasert app, og de slipper å være PC avhengig.

– Mobildekning har man alltid. Nettbrett eller smarttelefon tar nesten ikke plass, og er mindre omstendelig i bruk. At alt er tilrettelagt så enkelt og brukervennlig som mulig er viktig med et slikt system. Da fristes ikke medarbeiderne til å falle tilbake til gamle uvaner.

 GrønnStrøm-HiRes-12.jpg

Raskt og enkelt: Kunden forventer ofte at elektrikeren kommer med prisoverslag allerede på befaringen. Med El-verdi har elektrikerne fra Grønn Strøm den muligheten

 

Konkurransefortrinn med El-verdi 

– Jeg tror El-verdi gir oss et konkurransefortrinn. Nei, jeg vet det. Definitivt.

Å levere tilbudet mens befaringen fortsatt sitter friskt i minnet, er en stor fordel for Grønn Strøm, mener Gjertsen. 

– Kunden husker nøyaktig hva vi har snakket om, og da blir det færre oppfølgingsspørsmål. Med digital aksept er det mye enklere for kunden å inngå en avtale enn å innhente flere tilbud. El-verdi gir begge partnerne trygghet i form av dokumentasjon og bevis på kommunikasjon.

 

Konkurransefortrinn: Markedssjefen i Grønn Strøm, Thomas Gjertsen er ikke i tvil om at El-verdi gir de et konkurransefortrinn i håndverksbransjen.

 

El-verdi er et norskutviklet produkt som er under konstant utvikling. For markedssjef Gjertsen er det viktig å ha mulighet til å komme med innspill for appens videre utvikling. 

– De er lett å komme i kontakt med, og setter seg inn i våre problemstillinger. At El-verdi er laget og tilpasset for den norske håndverkerbransjen gir oss trygghet om at appens utvikling følger vårt behov, forteller han.

 GrønnStrøm-HiRes-18.jpg

Sømløst system

– Grønn Strøm er en fremtidsrettet elektrikerbedrift med et ønske om å tilby det siste innen miljøvennlige løsninger for kundene. Men en moderne og grønn profil nytter ikke hvis vi snubler allerede ved første hinder i møte med kunden på grunn av et utdatert befarings- og tilbudssystem.

– El-verdi er med å sikre at kundene får et godt førsteinntrykk i møte med Grønn Strøm. I tillegg er alt som er loggført og godkjent i appen tilgjengelig for alle medarbeidere. Dette gir oss vissheten om at jobben blir profesjonelt og riktig utført. 

 

Detaljert: – Det hender kunden nesten blir litt skeptisk til at vi klarer å levere et tilbud så fort. Men, når de ser at vi har gått gjennom alle punktene, tilbudet er spesifisert og uten forbehold, da blir de imponert, meddeler Gjertsen.

 

El-verdi er en webbasert app som er under konstant utvikling i samarbeid med brukerne. Videre har Grønn Strøm bedt om integrasjon med deres regnskapssystem Tripletex.  

– Da slipper vi nok et ledd, og vi får et komplett sømløst system, sier Gjertsen.

At El-verdi er en “gamechanger” for håndverksbransjen er han ikke i tvil om.

 

– Håndverksbransjen har fortsatt et uheldig rykte på seg blant mange. Og det er det jeg føler El-verdi er med på å rette opp, avslutter han.

 

SuperHøyre2.jpg