Skip to main content

Nytt tilbudsverktøy gir kortere behandlingstid


Jensen Elektriske har nå tatt i bruk El-verdi for å korte ned behandlingstiden på nye oppdrag.

El-verdi er et nettbasert verktøy som lar montøren lage tilbud allerede på befaring. Kunden aksepterer tilbudet direkte i tilsendt e-post.

Jensen Elektriske