Skip to main content

Nelfo har talt - Vi velger El-verdi - Få økt lønnsomhet


- Selv om mersalg er lønnsomt, blir dette ofte ikke prioritert fordi det tar for lang tid. For å gjøre denne prosessen enklere har vi inngått en avtale med El-verdi, sier controller Amila Šehić i Nelfo. 

Slik kan du øke mersalget

 

El-verdi er et digitalt verktøy som skal bidra til å økt lønnsomhet og salg for Nelfos medlemsbedrifter. 

El-verdi er et komplett modulbasert salgsverktøy tilpasset elektrobransjen.

 Dette får du med El-verdi

 

  • Effektiv besvarelse av mindre tilbud fra kontoret
  • Montørens mersalgsverktøy ute i felt
  • Nettbutikk og netthandel for bedriftens standardforespørsler
  • Digitale nettbrosjyrer og kampanjer som er enkle å oppdatere
  • Tilvalg på nye boliger
  • Grossistintegrasjon og enkel kalkyle for mindre tilbudsforespørsler

 

Løsningen sikrer kvalitet i salgsarbeidet gjennom sporbarhet og gode kundeavtaler. Dessuten sparer elektrobedriften dyrebar tid og ressurser. El-verdi sikrer at kundene får rask tilbakemelding på sine prisforespørsler, og opplever at installatøren er en moderne og flink kunderådgiver.

 

jesper_bakgrunn.jpg

 

Les mer om El-verdis salgsverktøy for elektrobransjen.

 

 Blir enklere å prioritere mersalg

- Selv om mersalg er lønnsomt, blir dette ofte ikke prioritert fordi det tar for lang tid. For å gjøre denne prosessen enklere har vi inngått en avtale med El-verdi, som har utviklet en digital løsning for slikt salg. Dette er et av Nelfos mange medlemstilbud. Målsettingen er økt salg og lønnsomhet for medlemsbedriftene, sier controller Amila Šehić i Nelfo.

 

Les mer: Dette er Nelfos medlemsfordeler 

 

Daglig leder Jan Gustav Nyheim i Elverdi Norge gleder seg over at Nelfo setter søkelyset på mersalg og lønnsomme, digitale verktøy for sine nesten 1 900 medlemmer.  

- Vi skal både bidra til å øke mersalget og gjøre de til enda bedre rådgivere for kundene. Eksempelvis å presentere produkter og løsninger på et nettbrett hjemme hos boligeiere gir langt bedre muligheter for mersalg. Med El-verdi kan elinstallatørene også sende tilbud elektronisk til kundene. Med å øke salgskompetansen skal vi gjøre selskapene mer konkurransedyktige. Vi gleder oss til å effektivisere hverdagen og øke lønnsomheten for enda flere elinstallatører. 

Lær mer om El-verdi