Skip to main content

Sparer mye tid


sier Are Hestetun - Driftsleder | Bra Elektro AS

Vi har tatt en prat med driftsleder Are Grov Hestetun i Bra Elektro AS om deres erfaring med El-verdis moduler el-tilbud, el-netthandel- og el-tilvalg.

Om Bra Elektro

Bra Elektro ble opprettet i 1933 i Brattvåg. Bra Elektro er totalleverandør i elektro og svakstrøm-tjenester. De har ca. 80 ansatte og 50 servicebiler på veien. Bedriften har kontor i Ålesund, Molde, Brattvåg, Skodje og Søre Sunnmøre.

Kontakt El-verdi

 

Servicegenerasjonen er yngre enn tidligre

Vi tok innledningsvis en kort prat om arbeidsmarkedet for elektrikere. Det er stor mangel på fagutdannede elektrikere i markedet, men Are bekrefter også en annen trend, at svært mange elektrikere søker seg bort fra faget før de fyller 30 år. Selv tror han at endringer i oppgaver og utvikling har en effekt på hans arbeidsplass.

«Servicegenerasjonen er yngre enn tidligere», forteller leder Are, «men Bra Elektro mister ikke så mange montører før de fyller 30 år». Han forteller at montører er overført til andre avdelinger i bedriften, de har fått mulighet til å utvikle seg og bli kjent med andre fagområder i yrket sitt».

- Viktig å gjøre hverdagen for elektrikerne mer interessant

 

Profesjonelle elektrikere

Are forteller at montører i Bra Elektro blir bedre selgere i møte med sine kunder når de har tatt i bruk El- verdi’s salgmoduler. Nå får montørene en fin mulighet til å profesjonalisere sitt salgsarbeid og jobbe målrettet med salg. Det kan motivere enkelte montører til å stå lenger i yrket og får bedre kjennskap i hele kjeden fra salg-bestilling og montering. 

Alle serviceavdelinger ved Bra Elektro i Sunnmøre bruker El-verdis salgsportaler ute hos kunder. Montører er flinke til å selge og installere, forteller Are, men før de tok i bruk El-verdi synes montørene det var krevende å jobbe med tilvalg og salg. «I teorien hadde montørene kunnskap om hva som er viktig ved salg og prissetting, men de hadde ikke en klar rolle som selger i møte med kunder.»

 

 Få demo

 

Montørene fikk utvidet sin horisont

«Da Bra Elektro knyttet seg til El-verdi fikk montørene utvidet sin horisont», forteller Are. «Montørene fikk være med å påvirke salget. Tilbudspakker og priser vises på alle skjermflater, montøren kan vise alternative løsninger til riktig pris.» Ved bruk av portalen blir kunde og montør som regel enig om valg av løsninger der og da. «Varebestilling signeres ofte før montøren reiser videre», sier Are fornøyd.

Are forteller at de fleste montørene synes det er greit å ha med seg salgsverktøy fra El-verdi på jobb. «Noen er forsiktig, men flesteparten synes det er greit». Da de skulle innføre El-verdi valgte bedriften ut noen montører som hadde større ønske enn andre til å selge. De fikk med seg El-verdimodulene på serviceoppdrag ute hos kunder. «Etter hvert som de fikk erfaring, fikk flere montører mulighet/ motivasjon til å prøve selv».

«Da vi knyttet oss til El-verdiportalen fikk montørene utvidet sin horisont» 

Men det er klart, å jobbe med salg i et nytt verktøy krever opplæring. For å komme i gang med El-verdi fikk alle opplæring i salgsverktøyet. Are forteller at montørene kunne gå direkte ut i serviceoppdrag med El-verdi i verktøyskrinet etter at Hanne Moen Sporsheim, salgs- og opplæringsansvarlig i El-verdi, hadde gjennomført opplæring.

«Det er enklest å skaffe mersalg hos kunder som skal restaurere boligen sin»

 

 Flere nyheter

 

Tilvalg

Vi spør Are hvilken erfaring de har fått ved bruk av modulen El-Tilvalg spesielt. Ares oppfatning er at mulighetene for mersalg er størst hos de som skal restaurere gammel bolig. «Kundene trenger ofte gode råd», forteller Are. «Kundene trenger hjelp når de skal installere noe i eksempelvis en kjeller. Noe er spikret på forhånd, men de skal ta mange valg. Hvilken termostat er smartest? Og hvilke andre smarte løsninger kan man spare strøm på i en bolig?  Det er i disse kundemøtene mersalget kommer», forteller Are. «Når du kan vise kunden ulike gode løsninger og priser visuelt på en skjermflate, utvikles et tillitsforhold. Montørene får samtidig mer erfaring i rollen som salgsveileder i yrket, for kunder trenger assistanse.»

«Salget øker når kunder er i dialog med en av montørene.»

 

Are hadde ønsket at salget fra El-verdis Netthandel skulle bli større. «Bare en av hundre av våre kunder bruker El- netthandel når de bestiller varer. Det har dessverre ikke slått an, konkurransen og netthandelstilbudet er for stort», sier Are. «Men mersalget på serviceoppdrag i bolig har virkelig tatt av etter at vi begynte å bruke El-verdi».

 

Andre effekter

Når vi spør om andre effekter ved bruk av salgsverktøyet forteller Are at de sparer mye tid på å bruke El-verdi. «Montøren slipper oppfølgingstelefoner og gjenbesøk hos kunder. Kunden slipper å vente.» Selv opplever Are at hans egne saksbehandlingsoppgaver er forenklet. Han kopierer ikke exel-ark lenger. «Serviceleder tar imot bestilling og lager ordren, som på forhånd er lagt inn av montør.  Vi profesjonaliserer kjøp og handel», forteller Are.

«De kunne i grunnen utvide El-verdis tjenester til også å gjelde svakstrøm og industri. Det er interessant for fremtiden», avslutter Are.

Kontakt oss