Skip to main content

Svært gode erfaringer med El-verdi på fagskolen

Nordland fagskole er den første fagskolen i Norge som har innbakt salgs- og kundebehandlingsmoduler fra El-verdi i pensum for elektrostudentene.

Tilbakemeldingene er svært positive, forteller skolens faglige leder for elektro Hans Gunnar Hansen og faglærer/adjunkt Tor Einar Henriksen. De er begge overbeviste om at andre fagskolemiljøer vil komme etter. 


Publisert: 11.04.2023


Økonomisk potensial

Gjennom en tett og god dialog med bransjen – inklusiv Nelfo - ble det avdekket et behov for å tilføre montørene verktøy og kompetanse innen salg og kundebehandling. Det var bakgrunnen for at Nordland fagskole, elektro kom i kontakt med El-verdi første gang.

- El-verdi har systemer og verktøy som gir montørene mulighet til mersalg, hvor det ligger et stort økonomisk potensial for bransjen. Og ved å få gjort mer ute hos kunden i første omgang, sparer man også kjøring og tid - som kan kobles direkte mot FNs bærekraftmål, sier Hansen.

Verktøyene gir dessuten god hjelp for kunden til å se hva ting koster, og de kan bestille installasjoner kun ved noen tastetrykk.

- I sum gir El-verdi en rekke muligheter jeg ønsket å ta inn i opplæringen hos oss.

Første kullet i gang

Skolen er i gang med det første kullet med El-verdi som en del av læreplanen. Faglærer Tor Einar Henriksen forteller om en svært god mottakelse av studentene. Han ikke i tvil om at dette vil gi dem en attraktiv tilleggskompetanse.

- Utgangspunktet mitt for undervisningen, er paragraf 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, hvor det settes krav til at anlegget skal risikovurderes og dokumenteres. Jeg ser at det som regel er veldig gode fagfolk på grunninstallasjoner, men at de er dårlige selgere. Det er der El-verdi-programmet kommer inn, gjennom modulene El-tilbud, El-tilvalg og El-netthandel. Det er enkelt og effektivt å bruke, og det ser delikat ut, sier han.

- Vi er bevisste på å gjøre undervisningen så realistisk som mulig i forhold til arbeidsplassen. Og da alle studentene våre er i jobb, kan de i teorien ta i bruk programmet i sitt daglige arbeid. Det er i hvert fall to bedrifter som allerede har bedt om en innføring El-verdi etter tilbakemelding fra studentene våre, sier Henriksen.

Studenter ved Nordland fagskole, elektro. Her legger tredjeårsstudenter fram sitt Hovedprosjekt, som gjerne er jobbet fram i samarbeid med næringslivet. Foto: Nordland fagskole


- Fantastisk hjelpemiddel

Henriksen innrømmer gjerne at han i starten ikke helt så hva El-verdi var godt for, så lenge man kan regne inn tilbud gjennom El-data.

- Jeg vil nok fortsatt foretrekke El-data på store anlegg, men til boliger og hytter er El-verdi et helt fantastisk hjelpemiddel. I løpet av et minutt kan du ha gitt et pristilbud, eller kunden kan selv gå inn på hjemmesiden og legge til produkter og umiddelbart få et prisestimat – selvsagt med gitte forbehold. Deretter er det bare å trykke «bestille» og få jobben raskt gjort, sier han.

Han sier det tar litt tid å sette seg inn i programmene. Men når man begynner å knekke noen koder og ser hvor mange muligheter programmet har, blir man fort litt hektet.

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at de elektrikerfirmaene som ikke innfører El-verdi eller tilsvarende program de neste årene, ikke vil overleve. Dette gir både en enklere og mer effektiv hverdag for bedriftene, samt merinntekter, slår han fast.

Tror mange vil komme etter

aglig leder Hans Gunnar Hansen har stor tro på at El-verdi vil bli et fast innslag i elektroundervisningen i fagskolemiljøene her til lands, og har selv bidratt til å snakke opp verktøyet når anledningene har bydd seg.  

- Vi har blant annet gjennomført digitale frokostseminarer i en periode, hvor El-verdi Norge har fått presentere seg på ett av dem. I tillegg har vi delt våre erfaringer. Det er handlingsrom for den enkelte skole å ta El-verdi inn undervisningen, og så lenge denne kompetansen er etterspurt av bransjen, er jeg sikker på at dette raskt vil bre om seg, sier han.

De er begge skjønt enige om at dette er framtiden for elektrobransjen.

100 nye bedrifter i løpet av året

Elverdis gründer og initiativtaker Jan Gustav Nyheim har 30 år bak seg i bransjen. Først som elektriker og deretter 20 år som elektroinstallatør. Under tiden følte han behovet for et verktøy som kunne hjelpe elektrobedrifter i salgsprosessen rettet mot boliger.

- Markedet er villig til å installere moderne teknologi og forbedret design, bare de får dette presentert på en måte de forstår – og til riktig tidspunkt. El-verdi bidrar til å effektivisere salgsprosessen, og gjør installasjonsbedrifter bedre rustet for å møte kunden, sier han til Elektro 24-7.

I januar 2023 lanserte selskapet versjon 5.0 av El-verdi, basert på innspill og ønsker fra elektrikere og installatører, som driver programmet videre.

- Målet er å stadig øke brukervennlighet, fleksibilitet og nytteverdi for elektrikere og prosjektledere når de er i dialog med kunder. Og ikke minst er effektivisering svært viktig for en bransje som skriker etter manglende ressurser.

- Vi skal slippe inn 100 nye bedrifter i programmet dette år, og 100 nye i 2024. Veksten er kontrollert, og vi skal sikre god support til alle brukere.

Elverdi Norge AS er en del av SmartCraft-gruppen og vil fokusere på integrasjon mot øvrige bransjeprogrammer i konsernet - som Cordel, Elinn og Kvalitetskontroll. Dette vil skape ytterligere effektivitet for brukerne.

Bærekraft og salgbare løsninger

Bærekraft er blitt veldig aktuelt og elektrobransjen er en svært viktig aktør. Nyheim forteller at de nå gjennomfører et utviklingsprosjekt av programmet som El-verdi sine brukere får nytte av. Dette har arbeidstittel: «Digital kompetansedeling av bærekraftige tekniske løsninger»

- Kort fortalt vil vi gjøre det mulig for leverandører av tekniske løsninger (eksempel Elko, SG, Shneider, Eaton, CTM etc) å samhandle direkte med elektrobedrifter gjennom El-verdi. Vi lager en digital reise innen markedsarbeid, der leverandører kan dele bilder og priser slik at det blir enkelt å distribuere videre til forbrukere. All funksjonalitet med kalkulasjon, grossister og kjedeavtaler er allerede på plass.

- Vi oversetter det vanskelige tekniske språket til en kommunikasjon som forbruker forstår, dette skaper kjøpelyst og beslutning hos forbrukere og dette er en forutsetning for at smart teknologi blir tatt i bruk. Vi har også på arbeidsplanen å utvikle salgbare løsninger rettet mot næring og industri slik at vi utvider bruksområdet og nytteverdien for våre brukere.

Ny kunnskap og nye ferdigheter i bransjen

Gründeren er naturlig nok begeistret over gode tilbakemeldinger på pilotprosjektet med Nordland fagskole. Dette skaper grunnlag for å ta erfaringen videre til øvrige fagskoler i landet, mener han.

- Mange elektrikere og saksbehandlere trenger et kompetanseløft innen kunderådgivning og god kommunikasjon. Jeg mener at denne kompetansen bør innføres som standard pensum for fagskoleingeniører, men også som etterutdanning.

Generasjonen som nå går på teknisk fagskole, har et naturlig forhold til IT verktøy og sosiale media.

- Vi merker at det er enkelt å innføre denne nye programvaren til treårsstudentene, ja det tas nesten som en selvfølge at det er slik vi arbeider i 2023.  

Vi er også veldig fornøyd med at Nelfo har løftet frem El-verdi som en verdifull medlemsfordel og er med på å fronte programmet – dette hjelper oss til å gjøre tjenesten kjent i markedet og treffe de bedrifter som vil utvikle sine medarbeidere.

Link til artikkel på Elektro247

Hans Gunnar Hansen, faglig leder ved Nordland fagskole, elektro og avdelingsleder Nordland fagskole, studiested Hadsel. Foto: Nordland fagskole