Skip to main content

Økt glede og effektivitet blant ansatte takket være El-verdi


I lys av disse personalmessige effektene har Frode erfart at salgsverktøyet fra El-verdi ikke bare gir ansatte mulighet for vekst og utvikling, men også betydelige resultater for bedriften.
 
Han deler erfaringene fra Argon Elektro AS, hvor administrative oppgaver nå er delvis digitalisert, og mersalg har blitt en prioritet.

En utfordring i bransjen, ifølge avdelingsleder Frode Gustafson, er å finne og beholde kompetent arbeidskraft. Trenden viser at stadig flere av Argons servicemontører er under 30 år. Frode opplever at salgsverktøyet fra El-verdi har hjulpet ansatte med å vokse voldsomt etter opplæring i møte med kunder.

Vil du vite mer? Book en prat med Hanne

  Å være et ønsket arbeidssted er viktig!

 Frode_Gustafson.jpg

Økte merslaget betraktelig med El-verdi sitt salgsverktøy

For å motivere ansatte til å jobbe med mersalg, ga Frode opplæring til en montør først, som deretter delte sin erfaring. El-verdi’s salgs- og opplæringsansvarlige Hanne Moen Sporsheim gjennomførte salgskurs, og evaluering etter kundesamtaler ble satt i system for å forbedre prosessen. Montørene forteller at opplæringen med Hanne var nyttig. «Hanne hadde rett», sa montørene etter en del tids erfaring med salgsverktøyet, forteller Frode.

 Vil du vite mer? Book en prat med Hanne

Viktig å gjøre hverdagen interessant for montørene

 

For å motivere ansatte til å jobbe med mersalg, ga Frode opplæring til en montør først, som deretter delte sin erfaring. El-verdi’s salgs- og opplæringsansvarlige Hanne Moen Sporsheim gjennomførte salgskurs, og evaluering etter kundesamtaler ble satt i system for å forbedre prosessen.

 

Argon_ansatte.jpg.png

 

Færre klager og reklamasjoner

Resultatene viser at flere trives i rollen som selger, og Frode humrer mens han deler at økt fokus på mersalg har resultert i mer tid brukt på ordrehåndtering. Klager og reklamasjoner har blitt betydelig redusert, og bedriften har oppnådd økt effektivitet.

 

Saksbehandlingstiden har gått ned og effektiviteten opp

 

Om Argon Elektro AS

Trondheimsfirmaet Argon Elektro AS ble etablert i 1960 og har solid erfaring innenfor elektro. Bedriften er totalleverandør innen svak- og sterkstrømsinstallasjoner, bygningsinstallasjon, skipsinstallasjon og maritim elektronikk. Bedriften har ca. 62 ansatte. Argon Elektro AS er et selskap under Elektrokonsernet, som er stasjonert i Bodø.