Skip to main content

Forretningsidé

Elverdi skal dekke markedets behov for presentasjon/salg av komplette og forbrukerrettede løsninger innen elektroinstallasjon. Sluttkunden vil være eiere av eneboliger, fritidsboliger og leiligheter. Løsninger skal tilbys eksisterende eiendomsmasse samt mersalg på nye prosjekter.

Geografisk markedsområde vil være Norge.

Visjon

«Vårt langsiktige mål er at El-verdi skal bli det viktigste salgsverktøyet som norske installasjonsbedrifter benytter»

Mål

El-verdi skal bidra til miljøeffektivitet, komfort og merverdi i boligen.

  • Fremme teknologi som skaper miljøeffektive boliger
  • Gi boliger økt verdi i form av gode løsninger innen elektriske installasjoner
  • Gjøre boliger mer attraktive i en salgsfase
  • Skape mersalg på nye eiendomsprosjekter
  • Skape en tryggere/sikrere boligmasse
  • Bidra til at byggherrer får opplysninger om løsninger som fins på markedet og at de får mulighet til å installere dette i en fase da det kan lages skjult anlegg i en ny bolig
  • Forenkle innsalg av elektroprodukter for produsenter
  • Bidra til å øke omsetning og resultat til norske elektroentreprenører