Hvorfor lage et salgsverktøy for elektrobransjen?

Jeg mener markedet er villig til å installere moderne teknologi og forbedret design, bare de får dette presentert på en måte de forstår – og til riktig tidspunkt.

I juni 2015 tok jeg spranget, og sluttet som elektroinstallatør. Etter 30 år i bransjen, først som elektriker og de siste 20 år som elektroinstallatør, har jeg sett og følt behovet for et verktøy som kan hjelpe elektrobedrifter i salgsprosessen rettet mot boliger. I dag finnes det få gode presentasjonssystemer for elektroinstallasjoner. El-verdi portalen vil bidra til å effektivisere salgsprosessen, og gjøre installasjonsbedrifter bedre rustet for å møte kunden.

El-verdi skal bidra til å effektivisere salgsprosessen, og gjøre installasjonsbedrifter bedre rustet for å møte kunden.

Oppdragsmengden varierer. Behovet for nye oppdrag oppstår ofte når større prosjekter blir avsluttet. El-verdi konseptet gir verdifull støtte til å skape nye ordrer når en er som mest opptatt med å ferdigstille elektroinstallasjonen i pågående prosjekt.

Med kampanjenettsider for alt fra eneboliger til prosjekter på flere hundre leiligheter vil El-verdi portalen bidra til en effektiv metode for å presentere mersalgsprodukter. Installasjonsbedriften kan enkelt sette sammen sine egne pakker og favorittprodukter, og på en rask og effektiv måte få utarbeidet tilbud til kunde.

El-verdi vil være en ny markedsplass for alle aktører innen elektrobransjen – produsenter, grossister, installasjonsbedrifter og forbruker. Vi er medlem av Nelfo, da dette er den naturlige møteplassen for alle installasjonsbedrifter i Norge. El-verdi er støttet av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

«Vårt langsiktige mål er at El-verdi skal bli det viktigste salgsverktøyet som norske installasjonsbedrifter benytter».

El-verdi bringer noe nytt til bransjen. Jeg tror denne satsingen vil gjøre hverdagen for installatøren enklere.

Les om hvordan El-verdi revolusjonerte hverdagen til denne elektrobedriften.

Med effektivisering av salgsprosessen blir det tid til å besøke kunder og kvalitetssikre leveranser, samtidig som det blir flere og bedre salg!

Og med gode kollegaer som leverer kurs innen salg og grafisk design, så blir det lett å lykeks med El-verdi.

Jan Gustav Nyheim

Daglig leder Elverdi Norge AS