Skip to main content

Endringslogg

Januar 2023

Versjon 5.0.0 - lansert 05.01.23   - Ny og forbedret layout når du lager tilbud på mobil og mye mer!

 • Det er laget en ny og forbedret layout som gjør det letter å lage tilbud på mobil:
  • Skift mellom listevisning og pakkevisning
  • Bedret oversikt over produkt pakker som er lagt til i tilbudet. (05.01.23: Det går pt. ikke an å legge inn 2 av samme pakke. Feil er meldt og vil bli rettet ila. uke 2.)
  • Tydeligere i oversikten på pakkene hvor mange timer og produkter som er inn i hver.
  • Oppsummering av timer og totalpris i headingen.
  • Bedre plassering av knappene ekskluder alt og +legg til

 • Klokkeslett for NÅR tilbud ble sendt og akseptert kommer nå frem i logge.

 • Andre forbedret funksjoner:
  • Vi oppdaterte logikken for å åpne publiserte kampanjenettsider og sende ut kampanjenettsider
  • På bedriftsadministrator brukeren har vi flyttet funksjoner fra gammel Admin-app til ny admin-app. Dette gjelder info om bedriften og administrator, tekstmaler for tilbudsproduksjon, liste over brukere med tilgang til El-verdi og invitasjon av nye. Samt bedriftens timepriser og påslagsfaktorer.
  • Vi har også oppdatert Grossist-siden. Nå er det mulig å laste opp rabatt fil i dette vinduet.

 • Flere nye funksjoner: 
 • Det er mulig å se hvilke produkter som har rabatt etter å ha lastet opp rabatt-matrise
 • Det er mulig å få en liste med bestillingsforespørsler som er kommet fra hver kampanje-nettside.
 • Du kan finne de mest populære kampanjenettsidene og se de mest populære løsningene.
 • Priser alltid i sanntid. Automatisk opplasting av prislister. Det samme gjelder rabattfiler.
 • Større fleksibilitet i tilpasning av kontoer med tilpasset innhold. (Systemadmin El-verdi)
 • Definere definerte grossister på kjedenivå.
 • Se marginer per pakke. (Bedriftsadministrator)

September 2022

Versjon 4.4.4 - Sikkerhet og nyttig informasjon på tilbudsoversikt.

 • Kampanjenettsider vil nå inneholde bedriftens navn i URL

 • I kampanjenettsiden epost vil bedriftens navn bli vist.

 • Det er nå mulighet til å bestille flere løsninger på en kampanjenettside. Ordreverdi vil bli summert.

 • Mer informasjon på sendte tilbud. Nå vises selger og kunde lett tilgjengelig på tilbudskort.

 • Filter på sendte tilbud har nå fått en knapp for å vise alle statuser.

 • Filter på sendte tilbud kan du nå se hvilken rolle selger har (Leder, admin, montør)

 • Når du kopierer et tilbud, vil det kopierte tilbud bli markert og automatisk havne i utkast.

 • Det er nå mulig å endre status til solgt, uten å trykke lag ordre.

 • Det er nå et bekreftelsesvindu om du endrer tilbud til status lukket

 • Leverandørens utstillingsarena – 5 pakker per rad for å gjøre bilder større

August 2022

Versjon 4.4.0 - Ny stor oppdatering, forenklet bygging av kampanjenettside

 • Vi har flyttet bygging av kampanjenettsider inn til ny plattform (Salgsverktøy)

 • Ny og enkel flow for bygging av Kampanjenettsider.

 • Vi har lagt inn flere maler som kan benyttes
  • Tilvalg boliger
  • Sikkerhetskampanjer
  • Netthandel

 • Det er nå mulig å velge om kampanjenettsider skal vise
  • Pris eks. mva.
  • Pris inkl. mva.
  • Ikke vis informasjon

Mai 2022

Versjon 4.3.0   - Ny fleksibilitet på tilbud og kalkulasjon

 • Det er nå mulig å overstyre den kalkulerte pris når du lager tilbud. Dette gjelder:
  • Produktpris
  • Produktpakkepris
  • Totalt å betale

 • Det er nå mulig å lage punktpriser basert på produkter fra EFObasen. Dette gjelder også produkter som ikke er tilgjengelig fra grossister, men som har elnummer.

 • Andre nyttige oppdateringer:
  • Forbedret søke motor for produkter
  • Velge favorittgrossist inne på produktpakken
  • Endret oppfølgings-epost etter sendt tilbud. Vi har endret fra 3 til 2 påminnelser. 3 dager og 7 dager.
  • Vise navn på den som laget utkast/tilbud
  • Automatisk utlogging av systemet er endret fra 0,5 time, til 2 timer.
  • Vise navnet på den som har laget en produktpakke

 • Ny funksjon: Det er nå laget en beskrivelse for den enkelte produktpakke. Beskrivelsen vil vises rett under tittel av produktpakken på tilbudet.

 • I forhåndsvisning tilbud er det nå lagt til tilbudsnummer og sendt dato.

 • Det er nå mulig å kopiere løsninger fra andre hovedkategorier.

 • Alle titler kan nå bli endret

 • Ny funksjon: Det er nå mulig å endre mellom kort- eller listevisning

April 2022

 • Ny funksjon: Det er nå mulig å velge din favorittgrossist
  • rangert etter gull, sølv, bronsje osv.
  • Din bedriftskonto på El-verdi vil nå skjønne hvilken grossist du ønsker å velge i prioritert rekkefølge

 • Forbedringer på søkefunksjon etter produkter

Mars 2022

 • Det er nå mulig å publisere en hovedkategori til en spesiell kampanjenettside og utelate den fra salgsverktøyet.

Februar 2022

Versjon 4.0.0 – Ny stor oppdatering. Vi lanserer [Mitt verksted] Nå er hele produktutvikling/kalkulasjon flyttet inn i ny plattform. Hensikten er å gjøre administrasjon for leder i programmet enklere.

 

 • Mitt verksted, nytt og forenklet brukergrensesnitt for å administrere løsninger og produktpakker
 • Ny design og brukergrensesnitt for rollen som leverandør.
 • Leverandørens utstillingsarena: Nå er det mulig å finne produktpakker fra den enkelte leverandør. Vi har laget en utstillingsplass der installatør kan kopiere fra den enkelte leverandør.
 • Det er nå mulig for en leverandør å dele en pakkeløsning med en eller flere konkrete installatører.

Juli 2021

 

 • Endring: En etterlengtet funksjon kalt drag and drop er nå kommet ved opprettelse av tilbud. Mange gleder seg nok over den.

 • Endring: Det er nå mulig å se hele tilbudet til kunden på mobilskjerm da forhåndsvisningen av tilbudet er gjort Responsivt.

 • Endring: Du kan nå velge å vise Pris per produktpakke i tilbudet til kunde. Det har tidligere bare vært mulig å vise en pris total å betale. Også en etterlengtet funksjon.

 • Endring: Synligere plassering av knappene Lag kopi og Send på nytt under info-knappen på Sendte tilbud. Denne kunne tidligere skjules dersom mye tekst under internt notat eller tilbudshistorikk.
 • Endring: En ryddigere oversikt over hvem som har laget hvilke tilbud. En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan filtrere på hvem som har laget utkast, hvem som har sendt tilbud.

 • Endring: På bedriftsadministrator-konto under tilbudsoversikt, så kan du nå filtrere på selger. Det har tidligere vært litt uoversiktlig å finne en rask oversikt over hvem som har laget tilbudene.

 • Endring: Du kan nå laste ned en PDF av tilbud
 • Endring: Du kan nå printe en pdf av tilbudet

Januar 2021

 • Endring: Helt ny versjon lansert. Responsiv og mobilvennlig! Vi poster løpende oppdateringer her.

September 2020

 • Endring: Her på hjemmesiden kan du nå finne instruksjonsvideoer ved å klikke "Opplæring" i topp-menyen. For full tilgang, send oss en melding og be om påloggingsdetaljer.

August 2020

 • Endring: Stor forbedring av layout for "Opprett tilbud". Nå er det ryddigere og derfor enklere å holde oversikt. Tabeller rundt om har også fått seg et solid visuelt løft.

Juli 2020

 • Endring: Helt ny og mer moderne layout på netthandelsløsning og kampanjenettsidene.

Juni 2020

 • Endring: El-verdi er nå integrert mot den nye versjonen av EFO-basen.

Mai 2020

 • Endring: Nå har vi gjort det mulig å ha inntil 18 nivåer i hver tilbudspakke. Tidligere var begrensningen ved 12 nivåer.

April 2020

 • Endring: Nå blir kundens e-postadresse validert og tilbudet vil ikke kunne sendes hvis adressen ikke møter visse kriterier. E-postadresser må inneholde (@) og (.) og kan ikke inneholde mellomrom.

 • Endring: I tilbudsmailen vises nå avsenders mobiltelefonnummer i stedet for bedriftens fasttelefon.

Mars 2020

 • Endring: En knapp er lagt til for sendte tilbud som lar deg se eksakt hvordan disse tilbudene ble presentert for kunden.

 • Endring: Den egendefinerte meldingsteksten i tilbudet var tidligere midtstilt og med uthevet font. Denne teksten er nå venstrestilt og med vanlig skrift-tykkelse. Dette ser mye bedre ut om man har flere linjer med tekst, kulepunkt osv.

Februar 2020

 • Endring: Nå er det mulig å se en forhåndsvisning av tilbudet slik det blir seende ut for kunden, før man sender.

 • Endring: Bedrifsadministrator kan nå velge om det skal sendes ut automatiske påminnelser til kunder som ikke har respondert på mottatt tilbud. Denne funksjonen ligger under Innstillinger ---> Bedriftsprofil

 • Endring: Tidligere kunne man ikke endre en tilbudspakke om den lå aktiv på en kampanjeside, uten at man fjernet den fra kampanjesiden først. Det kan man nå gjøre.

 • Endring: En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan opprette kunden under opprettelse av tilbudet. Tidligere måtte man opprette kunden på forhånd.

Januar 2020

 • Endring: Vi har gjort store og omfattende strukturelle endringer i programvaren som resulterte i en hastighetsøkning på flere hundre prosent for alle tidkrevende prosesser.

 • Endring: Uavhening av hvilken bruker som opprettet en kunde, er det nå mulig for andre i bedriften å gjøre endringer i kundeopplysningene. Tidligere måtte endringer gjøres av vedkommende som opprettet kunden.

 • Endring: Det har nå blitt mye raskere og enklere å endre priser for dine egendefinerte produkter. Man endrer prisen direkte i listevisningen, uten å klikke seg inn på hvert enkelt produkt.

 • Endring: Tilbudsmailen som går ut til dine kunder, har fått ny og forbedret layout som er ryddigere og mer tiltalende.

 • Endring: Montørbrukeren kan nå se og evt. endre opprettede tilbud som ikke er sendt.

Desember 2019

 • Endring: Vi har tilpasset systemet for salg også mot bedriftskunder. Har du en bedriftskunde med egne rammeavtaler, kan man nå kopiere en eksisterende tilbudspakke og låse denne, slik at man kan ha egne priser som gjelder for den spesifikke kunden.

 • Endring: Man kan nå enkelt opprette bedriftskunder i El-verdi ved å skrive inn bedriftens navn i skjemaet for opprettelse av kunde.

Oktober 2019

 • Endring: Vis og tillat endring av kalkulasjonsfaktor i tilbudspakken og i tilbudsnivået.

 • Endring: Vi har lagt til knappen "inkluder alle", som man kan klikke for å velge/velge bort alle pakker eller produkter. Kjekt for tilbudspakker som inneholder mange produkter, men der du bare trenger noen få i tilbudet. Man slipper å velge bort alle hver for seg.

September 2019

 • Endring: Vi har implementert "drag&drop" for tilbudspakkenivåene som gjør at man kan endre rekkefølge for disse.

 • Endring: Nå er hele EFO-basen tilgjengelig for montørene uten at bedriftsadministrator må legge til hvert enkelt produkt.

 • Endring: Ny layout for pålogginssiden.

August 2019

 • Endring: Vi har fjernet begrensingen for antallet produkter kunden kan legge i bestillingskurven.

 • Endring: Vi har nå lagt til et valgfritt tekstfelt øverst på kampanjesidene på nivået man kommer til etter å ha klikket på forsidens tilbudspakker.

 • Endring: Når man oppretter kampanjesider kan man nå enkelt endre rekkefølgen på tilbudspakkene ved å klikke/dra på fanene.

 • Endring: På salgsvertøyet for montørbrukeren kan man nå skifte side på pakkevisningen ved å sveipe med fingeren på nettbrettet.

 • Endring: Vi har endret rekkefølgen og ordlyden på menypunktene for montørbrukeren.

 • Endring: Vi har endret landingsside etter pålogging til "opprett tilbud".

Juli 2019

 • Endring: Oppdatering der vi fjernet unødvendig lagring av historikk for priser, kalkulasjonsfaktorer etc. Stor forbedring i ytelse.

 • Endring: Rettet opp en logisk feil som tillot å lage tilbud og produkt/tilbudspakker med produkter som ikke lenger ligger i EFO-basen.

 • Endring: Tillat visning og endring av "Prisliste" for montørbrukeren.

 • Endring: Fontstørrelser og layout på kampanjenettsiden er gjort mer moderne og iøynefallende.

 • Endring: Akseptér komma som desimal-separator i prislistens prisfelt, mot bare punktum tidligere.

 • Endring: Gjør produktpakke-bildet mindre i visningen når man oppretter eller endrer produktpakkene. Dette gir brukeren bedre oversikt.

 • Endring: Laget et sprettopp-vindu der man må bekrefte at man ønsker å sende ut tilbud. Forhindrer uønskede utsendelser.

 • Endring: Lagt til sletteknapp for tilbudsutkast, tilbud som ikke ble besvart eller som aldri ble sendt. Endring: Lagt til kundens e-postadresse i bekreftelsen bedriften mottar når tilbudet er akseptert.

 • Endring: For montørbrukeren har vi sørget for at knappene nederst i sprettoppvinduer ikke forsvinner ut av skjermvisningen.

 • Endring: Fjern komprimering av kampanjesidens hovedbilde. Bildet fremstår nå mye skarpere.

 • Endring: Språklige endringer rundt omkring.

 • Endring: Når man oppretter tilbudspakker kan man nå endre tittelen på produktpakkene. Dette gjør systemet mye mer fleksibelt.

 • Endring: Tidligere kunne man bare erstatte, men ikke fjerne et PDF-vedlegg fra en kampanjeside, men det kan man nå.

April 2019

 • Endring: Endret HTTP-server fra Passenger til Puma. Hastigheten på de fleste operasjoner i El-verdi økte med flere hundre prosent.

Mars 2019

 • Endring: Nå kan man justere priser og arbeidstid inne på tilbudspakkenivå, enten inne på selve tilbudspakken eller når man oppretter tilbud. Med andre ord er systemet blitt atskillig mer fleksibelt enn tidligere. Vi vil publisere en egen nyhetsartikkel på forsiden av hjemmesiden som viser hvordan man nyttiggjør seg av denne funksjonaliteten.

 • Endring: Vi har endret systemet slik at man nå blir automatisk logget ut av El-verdi hvis man er inaktiv over en periode på 30 minutter. Heretter slipper man situasjoner der man ikke får logget seg inn i El-verdi ute hos kunden fordi man har glemt å logge ut med maskinen på kontoret.

 • Endring: Når man er inne i en produktpakke ser man nå el-nummeret til hvert enkelt produkt.

 • Fiks for: Når man forsøkte å sende en kampanje til flere e-postadresser var det bare den første i listen som mottok kampanjen.

 • Fiks for: Error 500 i enkelte tilfeller når man sendte tilbud fra montørbruker-konto.