Skip to main content

Endringslogg

Desember 2023

Versjon 7.2.0 - lansert 15.desember 2023

kundeinformasjon:

  • Nye felter ble lagt til.
  • Kundenummer kan redigeres og søkes etter i søkefelt.
  • På Bedriftsinnstillinger kan man velge startnummer på sine kunder.
  • Velg mellom privatkunde eller bedriftskunde ved opprettelse av kunde.

Mitt verksted - Løsninger- og produktpakker:

  • Nå kan tittel på produktene redigeres inne i Løsningen og ikke bare når man lager tilbud.

Tilbud og Enkle tilbud

  • Interne merknader - Bilder: Bilderedigering er lagt til. Tegne inn hvor stikkontaktene skal plasseres og/eller hvor kablene skal legges.
  • Dersom produktpakke er i minus, vises dette nå på tilbudet om du velger knappen Vis produkpakkepris.
  • Nå kan du endre totalprisen på tilbudet uten at pris på produktpakker endres.

Ytelse

  • Mekaninsmen for oppdatering av tilbud ble endret og ytelsen økte 4 ganger.

November 2023

Versjon 7.0.0 og 7.1.0 - lansert november 2023  - Nye funksjoner og forbedringer!

De største nyhetene!

  • Automatisk lagring av alle handlinger når du lager tilbud. Ikke lenger behov for manuell lagring.
  • Ny funksjon: Assistentrolle. Gi kunderådgivere og prosjektledere tilgang til arbeidsområdet til Bedriftsadministrator.

Forbedringer i smarttelefon-tilbudslayout:

  • Optimalisert layout for smarttelefoner.
  • Kommentarfeltet for produktpakken er nå synlig.
  • Detaljert informasjon om produktpakker og produkter vises i både desktop og smarttelefon-versjoner.

MITT verksted - Produktpakker:

  • Dersom tidligere valgt favorittgrossist ikke lenger lagerfører en vare i en produktpakke, så velger systemet automatisk neste grossist fra prioriteringslisten basert på tilgjengelighet.
  • Mulighet å merke flere produktpakker samtidig og avpublisere/publisere/slette disse (release7.1.0)

Kampanjenettsider:

 • Nytt felt i bestillings-skjema: Adresse-felt.
 • Mulighet for å legge til kommentarer for hver løsning!
 • Tekst på produktpakker er plassert venstre-stilt og ikke lenger midt-stilt.

Forbedringer og feilrettinger:

 • Rettelser i oversettelser, inkludert etikettendringer og språkkorrigeringer.
 • Tall som vises på Sendt tilbud, er nå korrekt mtp. datointervall og statuser.
 • Mulighet å endre tekst på produkter i Mitt verksted. (release7.1.0)
 • Feilretting av dobling av produktpakker inn i tilbud. (release7.1.0)
 • Feilretting av søk på elnummer som ikke kom opp, men som fantes i EFObasen. (release7.1.0)
 • Påminnelses-epost på sendte tilbud er forbedret. Emne-feltet
 • Rettet plassering av produkter i Produktpakke biblioteket og Produktpakke inn i løsninger.
 • Forbedret søkefunksjonalitet i tilbud og elastisk søk.
 • Synligere visning av Statuslogg på tilbud (release7.1.0)
 • Mulighet til å skjule Margin-visning ved kalkulering (release7.1.0)

Integrasjon med SMARTCRAFT CORE:

 • Lagt til widget i Min bedrift - innstillinger - integrasjoner.
 • Noen forespørselsparametere for teknisk integrasjon er nå tilgjengelige.

Oktober 2023

Versjon 6.9.0 - lansert 10.oktober 2023  - Nye funksjoner og forbedringer!

  • STOR nyhet! Ny funksjonalitet - Tilbud og Enkle tilbud - Befaring - Knapp "Trenger. Som montør/kunderådgiver/prosjektleder kan jeg begynne å lage et tilbud, legge til bilder og velge parameteret "trenger hjelp". Det betyr at jeg trenger deltagelse fra lederen min eller annen som har tilgang til Bedriftsadministrator med å fullføre tilbudet. Sendes tilbudet av min leder vil knappen "Trenger hjel" slå seg av.
  • Forbedringer - Kunderådgive kan nå laste ned pdf Last ned ordre. - Bare nedlasting (ikek for å angi status SOLGT)
  • Forbedringer - Enkle tilbud - Ny smartphone layout.

Oktober 2023

Versjon 6.8.0 - lansert oktober 2023  - Nye funksjoner og forbedringer!

  • Ny funksjonalitet - Tilbud - Tjenester - Reisetid
  • Ny funksjonalitet - Tilbud - Sendt tilbud - VErdien av statusen og tidsintervall du velger vises
  • Forbedring - Kundesøk ble forbedret
  • Forbedring - Statistikk siden inneholder også nå Aksepterte og ikke bare Solgte tilbud.
  • Forbedring - Tilbud og enkle tilbud - Nå også mulighet å laste ned tilbud på utsendelses siden.
  • Forbedring - Tilbudsbrev - Firmanavn og skriftstørrelse ble redusert til 24px.
  • Forbedring - Forhåndsvisning av tilbud - info om aksept dato og av hvem ble lagt til.
  • Bugfix - "Knappen lagre til orginal produktpakke" vises også nå dersom man endrer posisjon på produkter.
  • Bugfix - Firmainnstillinger - Efobasen produkter - produktene er til stede nå her.
  • Bugfix - Efobasen produktsøk ble fikset - Noen elnummer har ikke tidligere kommet opp.

September 2023

Versjon 6.7.0 - 6.7.1  - lansert september 2023  - Nye funksjoner og forbedringer!

  • Påminnelses e-post på tilbud - Påminnelsesepost sendes 3 dager før tilbudets utløpsfrist nås
  • Påstartet integrasjonsprosess mot Tripletex

September 2023

Versjon 6.6.0 - lansert september 2023  - Nye funksjoner og forbedringer!

  • STOR etterlengtet NYHET! Ny funksjon - Tilbud og enkle tilbud - Det er en mulighet til å legge ved filer til tilbud / enkelt tilbud e-post.
   Vi har en teknisk begrensning av størrelsen på vedlagte filer. (Nå er det satt 6 MB)
  • Også stor etterlengtet Nyhet -  Funksjon - Tilbud og enkle tilbud. Som montør (selger) kan man nå sende en kopi av tilbud til lederen min.
  • Forbedring - Grossisteliste. Grossister detaljer.
   Fanen ble omdøpt til Rabattfil og fanerekkefølgen ble endret.
  • Forbedring - Mitt verksted - valgt fanefarge ble endret til mørk blå.
  • Forbedring - Mitt verksted - Tilpasset produkt-fanen ble satt som den første.
  • Forbedring - Tilbud og enkle tilbud - Dersom et produkt er ekslkudert, men man begynner å legge inn antalll, så vil produktet automatisk bli lagt til i tilbudet.

September 2023

Versjon 6.5.0 - lansert september 2023  - Nye funksjoner og forbedringer!

  • STOR NYHET! Ny funksjon - Tilbud og enkle tilbud -  Internt notat. Vi har lagt til muligheten til å laste bilde-(er) på tilbud. Bruk mobilens kamera!
   Enkel måte å laste opp bilder fra smarttelefonen.
  • Forbedring - Tilbud og enkle tilbud - Internt notat - Nå lagres automatisk navnet på den som skriver et notat på et tilbud under internt notat. Det kan være flere personer på samme tilbud, så dette vil gjøre det lettere å se hvem som har kommentert hva.
  • Forbedring - Tilbud og enkle tilbud - Internt notat - Det markeres med en gul runding dersom det er notert noe under internt notat på tilbud.
  • Forbedring - Tilbud og enkle tilbud. Produkttittelområdet er gjort større. Nyhet fra forrige oppdatering er at man kan redigere tittel på produkter.
  • Ny funksjon - Mitt verksted - Endringslogg på produkter

August 2023

Versjon 6.4.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks !

  • Ny funksjonalitet - Det er nå mulig å endre på produktets tittel
  • Forbedring - Ved endring av pris på produkter som ikke er inkludert, blir produktet automatisk inkludert.
  • Forbedring - I listen med grossister er det link til hvor laste inn tabattfil.
  • Forbedring - Visuel forbedring på siste side når du lager tilbud - UI

August 2023

Versjon 6.3.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks !

 • Ny funksjonalitet - "Drag and drop" på produkter 
 • Ny funksjonalitet - Nå mulig å laste opp prisfiler fra grossister via SFTP
 • Forbedring - Favorittmerking er fjernet på innside av pakker. 
 • Forbedring - Fjernet hvit linje på innside av tilbud.

August 2023

Versjon 6.2.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks !

  • Ny funksjonalitet - Ny seksjon som viser oversikt over løsninger på [Mitt Verksted].
  • Ny funksjonalitet - Rollen prosjektleder har nå oversikt over
   • bedriftens innstilinger, bare se modus.
   • bedriftens prisliste, bare se modus
   • bedriftens grossister, bare se modus
   • bedriftens EFObasen produkter, bare se modus
  • Forbedring - forbedret visning av elnummer på produkter på sendte tilbud
  • Forbedring - forbedret funksjonalitet på Active admin panel.

 

August 2023

Versjon 6.1.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks 

  • Ny funksjonalitet - Ny knapp for sletting av enkeltprodukter, produktpakker og løsninger.
  • Ny funksjonalitet - Nå mulig å kopiere en produktpakke inne i et tilbud.
  • Ny funksjonalitet - Ny knapp for sletting av ikke valgte produkter i en produktpakke.
  • Forbedring - Ny layout for løsninger på [Mitt Verksted]
  • Forbedring - Forklarende tekst for aktivering av påminnelser.

 

Juli 2023

Versjon 6.0.0 - lansert juli 2023  - Ny modul, enkle tilbud.

  • Ny funksjonalitet! - Ny modul for å lage tilbud basert på varelinjer og arbeidstid.
  • Ny funksjonalitet! - Ny funksjonalitet for analyse og rapporter.
  • Forbedring - Mulighet for å arkivere produkter.
  • Forbedring - Mulighet for å registrere kostpris på egendefinerte produkter.
  • Fiks - Forbedringer for UI med Safari Browser (skjulte knapper)
  • Fiks - Forbedring med at Produktpakker faller ut av tilbudet ved endringer. 
  • Forbedring - Endret tekst på knapper på kampanjenettsider.

 

Juni 2023

Versjon 5.5.0 - lansert juni 2023  - Forbedringer og fiks !

 • Ny funksjonalitet - Bedriftens navn er nå synlig på venster sidepanel.
 • Ny funksjonalitet - Når du kopierer en produktpakke fra leverandører får du spørsmål om å sette kalkulasjonsfaktor.
 • Flere større og viktige funksjoner for systemadministrasjon - gjør det enklere å registrere nye selskaper og sette opp relevant innhold.

Mai 2023

Versjon 5.4.0 - lansert mai 2023  - Forbedringer og fiks !

 • Ny funksjonalitet - El-verdi kan nå levere enkeltmoduler, og ikke brukte funksjoner kan fjernes.
 • Ny funksjonalitet - Tilbudets status kan nå endres fra utgått til akseptert.
 • Ny funksjonalitet - Administrator kan nå endre rolle fra montør til prosjektleder og motsatt.
 • Fiks - gammel seksjon med innstillinger er fjernet.
 • Fiks - lang tittel på produktpakke er nå fikset i mobil visning.
 • Ny funksjonalitet - bekreftelse popup er innført om du forlater tilbudet uten å lagre.
 • Flere mindre bugs og fiks er levert.

April 2023

Versjon 5.3.0 - lansert april 2023  - Forbedringer og fiks !

  • Ny funksjonalitet - nå kan premiumkunder få satt opp personlig support til sin bedrift. Kontaktopplysninger kan ses på alle verktøy i bedfriften.
  • Ny funksjonalitet - det er nå laget en informasjons / klkkesymbol som viser om det er nyheter å dele i programmet. Her vil en dele nye funksjoner og tips.
  • Flere fiks og forbedringer er utført.

Mars 2023

Versjon 5.1.0 - lansert mars 2023  - Forbedringer og fiks !

  • Ny layout for å lage tilbud på PC
  • Totalt nummer på antall produktpakker og løsninger er nå vist i Mitt verksted.
  • Ny og forbedret utgave av salgsmål og salgsledelse for leder. Her er det flere nye funksjoner for å styre og lede salg.
  • Scrolling på tilbud for mobil/nettbrett er fikset
  • For rolle leverandør er kalkulasjon og metode fjernet, listepris er valgt som forhåndsvalg.
  • For produktpakker er ny kategori lagt til - Utvendig belysning
  • Flere nye funksjoner for administrasjon av El-verdi er laget. Dette for å automatisere og forbedre support og drift.

Januar 2023

Versjon 5.1.0 - lansert januar 2023  - Forbedringer og fiks !Ny funksjonalitet administrator / bedrift:

Ny funksjonalitet

  • Nå er det mulig å legge til en allerede lagt til produktpakke inn i tilbudet. Du kan også velge antall i tillegg
  • I mobil visning kan du nå få en oppsummering av antall timer / kroneverdi, samt tilsvarende for produkter. Gjelder på nivå produktpakke.
  • I mobil visning er det nå en hurtigmeny for å vise interne notater.
  • I mobil visning er det nå mulighet for å se bildet av produktpakken i stor visning.
  • Flere mindre forbedringer på brukergrensesnitt/UI

Januar 2023

Versjon 5.0.0 - lansert 05.01.23   - Ny og forbedret layout når du lager tilbud på mobil og mye mer!

 • Det er laget en ny og forbedret layout som gjør det letter å lage tilbud på mobil:
  • Skift mellom listevisning og pakkevisning
  • Bedret oversikt over produkt pakker som er lagt til i tilbudet. (05.01.23: Det går pt. ikke an å legge inn 2 av samme pakke. Feil er meldt og vil bli rettet ila. uke 2.)
  • Tydeligere i oversikten på pakkene hvor mange timer og produkter som er inn i hver.
  • Oppsummering av timer og totalpris i headingen.
  • Bedre plassering av knappene ekskluder alt og +legg til

 • Klokkeslett for NÅR tilbud ble sendt og akseptert kommer nå frem i logge.

 • Andre forbedret funksjoner:
  • Vi oppdaterte logikken for å åpne publiserte kampanjenettsider og sende ut kampanjenettsider
  • På bedriftsadministrator brukeren har vi flyttet funksjoner fra gammel Admin-app til ny admin-app. Dette gjelder info om bedriften og administrator, tekstmaler for tilbudsproduksjon, liste over brukere med tilgang til El-verdi og invitasjon av nye. Samt bedriftens timepriser og påslagsfaktorer.
  • Vi har også oppdatert Grossist-siden. Nå er det mulig å laste opp rabatt fil i dette vinduet.

 • Flere nye funksjoner: 
 • Det er mulig å se hvilke produkter som har rabatt etter å ha lastet opp rabatt-matrise
 • Det er mulig å få en liste med bestillingsforespørsler som er kommet fra hver kampanje-nettside.
 • Du kan finne de mest populære kampanjenettsidene og se de mest populære løsningene.
 • Priser alltid i sanntid. Automatisk opplasting av prislister. Det samme gjelder rabattfiler.
 • Større fleksibilitet i tilpasning av kontoer med tilpasset innhold. (Systemadmin El-verdi)
 • Definere definerte grossister på kjedenivå.
 • Se marginer per pakke. (Bedriftsadministrator)

September 2022

Versjon 4.4.4 - Sikkerhet og nyttig informasjon på tilbudsoversikt.

 • Kampanjenettsider vil nå inneholde bedriftens navn i URL

 • I kampanjenettsiden epost vil bedriftens navn bli vist.

 • Det er nå mulighet til å bestille flere løsninger på en kampanjenettside. Ordreverdi vil bli summert.

 • Mer informasjon på sendte tilbud. Nå vises selger og kunde lett tilgjengelig på tilbudskort.

 • Filter på sendte tilbud har nå fått en knapp for å vise alle statuser.

 • Filter på sendte tilbud kan du nå se hvilken rolle selger har (Leder, admin, montør)

 • Når du kopierer et tilbud, vil det kopierte tilbud bli markert og automatisk havne i utkast.

 • Det er nå mulig å endre status til solgt, uten å trykke lag ordre.

 • Det er nå et bekreftelsesvindu om du endrer tilbud til status lukket

 • Leverandørens utstillingsarena – 5 pakker per rad for å gjøre bilder større

August 2022

Versjon 4.4.0 - Ny stor oppdatering, forenklet bygging av kampanjenettside

 • Vi har flyttet bygging av kampanjenettsider inn til ny plattform (Salgsverktøy)

 • Ny og enkel flow for bygging av Kampanjenettsider.

 • Vi har lagt inn flere maler som kan benyttes
  • Tilvalg boliger
  • Sikkerhetskampanjer
  • Netthandel

 • Det er nå mulig å velge om kampanjenettsider skal vise
  • Pris eks. mva.
  • Pris inkl. mva.
  • Ikke vis informasjon

Mai 2022

Versjon 4.3.0   - Ny fleksibilitet på tilbud og kalkulasjon

 • Det er nå mulig å overstyre den kalkulerte pris når du lager tilbud. Dette gjelder:
  • Produktpris
  • Produktpakkepris
  • Totalt å betale

 • Det er nå mulig å lage punktpriser basert på produkter fra EFObasen. Dette gjelder også produkter som ikke er tilgjengelig fra grossister, men som har elnummer.

 • Andre nyttige oppdateringer:
  • Forbedret søke motor for produkter
  • Velge favorittgrossist inne på produktpakken
  • Endret oppfølgings-epost etter sendt tilbud. Vi har endret fra 3 til 2 påminnelser. 3 dager og 7 dager.
  • Vise navn på den som laget utkast/tilbud
  • Automatisk utlogging av systemet er endret fra 0,5 time, til 2 timer.
  • Vise navnet på den som har laget en produktpakke

 • Ny funksjon: Det er nå laget en beskrivelse for den enkelte produktpakke. Beskrivelsen vil vises rett under tittel av produktpakken på tilbudet.

 • I forhåndsvisning tilbud er det nå lagt til tilbudsnummer og sendt dato.

 • Det er nå mulig å kopiere løsninger fra andre hovedkategorier.

 • Alle titler kan nå bli endret

 • Ny funksjon: Det er nå mulig å endre mellom kort- eller listevisning

April 2022

 • Ny funksjon: Det er nå mulig å velge din favorittgrossist
  • rangert etter gull, sølv, bronsje osv.
  • Din bedriftskonto på El-verdi vil nå skjønne hvilken grossist du ønsker å velge i prioritert rekkefølge

 • Forbedringer på søkefunksjon etter produkter

Mars 2022

 • Det er nå mulig å publisere en hovedkategori til en spesiell kampanjenettside og utelate den fra salgsverktøyet.

Februar 2022

Versjon 4.0.0 – Ny stor oppdatering. Vi lanserer [Mitt verksted] Nå er hele produktutvikling/kalkulasjon flyttet inn i ny plattform. Hensikten er å gjøre administrasjon for leder i programmet enklere.

 

 • Mitt verksted, nytt og forenklet brukergrensesnitt for å administrere løsninger og produktpakker
 • Ny design og brukergrensesnitt for rollen som leverandør.
 • Leverandørens utstillingsarena: Nå er det mulig å finne produktpakker fra den enkelte leverandør. Vi har laget en utstillingsplass der installatør kan kopiere fra den enkelte leverandør.
 • Det er nå mulig for en leverandør å dele en pakkeløsning med en eller flere konkrete installatører.

Juli 2021

 

 • Endring: En etterlengtet funksjon kalt drag and drop er nå kommet ved opprettelse av tilbud. Mange gleder seg nok over den.

 • Endring: Det er nå mulig å se hele tilbudet til kunden på mobilskjerm da forhåndsvisningen av tilbudet er gjort Responsivt.

 • Endring: Du kan nå velge å vise Pris per produktpakke i tilbudet til kunde. Det har tidligere bare vært mulig å vise en pris total å betale. Også en etterlengtet funksjon.

 • Endring: Synligere plassering av knappene Lag kopi og Send på nytt under info-knappen på Sendte tilbud. Denne kunne tidligere skjules dersom mye tekst under internt notat eller tilbudshistorikk.
 • Endring: En ryddigere oversikt over hvem som har laget hvilke tilbud. En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan filtrere på hvem som har laget utkast, hvem som har sendt tilbud.

 • Endring: På bedriftsadministrator-konto under tilbudsoversikt, så kan du nå filtrere på selger. Det har tidligere vært litt uoversiktlig å finne en rask oversikt over hvem som har laget tilbudene.

 • Endring: Du kan nå laste ned en PDF av tilbud
 • Endring: Du kan nå printe en pdf av tilbudet