Skip to main content

Januar 2019

  • Jan Ottar Olufsen
  • Endring: El-verdi har flyttet til nye servere som gjør at alle operasjoner i salgsverktøyet nå går langt raskere.

  • Endring: Økt høyde for sprettopp-vinduet når man skal legge til produkter. Endring: Når man lager nye eller endrer eksisterende produktpakker, vises mindre plasskrevende bilder. Tidligere vistes bildene i fullskala, som førte til unødvendig scrolling.

  • Fiks for: Error 500 ved sletting av montørbrukere som har opprettet kunder.

  • Fiks for: I produktpakkevisningen vistes prisene til bedriftens standardgrossist selv om det i produktpakken var valgt en annen grossist.

  • Fiks for: Error 404 i salgsverktøyet når man prøvde å sende et tilbud uten å ha valgt en kunde.

  • Fiks for: Kampanjesider ble ikke sendt fra salgsverktøyet til kunder som ikke er valgt på den siste åpnede siden i kundelisten.

  • Fiks for: Når man i salgsverktøyet endret side i kundelisten, endret man samtidig side i kampanjeside-listen.