Skip to main content

Januar 2020

  • Jan Ottar Olufsen
  • Endring: Vi har gjort store og omfattende strukturelle endringer i programvaren som resulterte i en hastighetsøkning på flere hundre prosent for alle tidkrevende prosesser.

  • Endring: Uavhening av hvilken bruker som opprettet en kunde, er det nå mulig for andre i bedriften å gjøre endringer i kundeopplysningene. Tidligere måtte endringer gjøres av vedkommende som opprettet kunden.

  • Endring: Det har nå blitt mye raskere og enklere å endre priser for dine egendefinerte produkter. Man endrer prisen direkte i listevisningen, uten å klikke seg inn på hvert enkelt produkt.

  • Endring: Tilbudsmailen som går ut til dine kunder, har fått ny og forbedret layout som er ryddigere og mer tiltalende.

  • Endring: Montørbrukeren kan nå se og evt. endre opprettede tilbud som ikke er sendt.