Skip to main content

Februar 2020

  • Jan Ottar Olufsen
  • Endring: Nå er det mulig å se en forhåndsvisning av tilbudet slik det blir seende ut for kunden, før man sender.

  • Endring: Bedrifsadministrator kan nå velge om det skal sendes ut automatiske påminnelser til kunder som ikke har respondert på mottatt tilbud. Denne funksjonen ligger under Innstillinger ---> Bedriftsprofil

  • Endring: Tidligere kunne man ikke endre en tilbudspakke om den lå aktiv på en kampanjeside, uten at man fjernet den fra kampanjesiden først. Det kan man nå gjøre.

  • Endring: En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan opprette kunden under opprettelse av tilbudet. Tidligere måtte man opprette kunden på forhånd.