Skip to main content

Juli 2021

  • Hanne Moen Sporsheim

 

  • Endring: En etterlengtet funksjon kalt drag and drop er nå kommet ved opprettelse av tilbud. Mange gleder seg nok over den.

  • Endring: Det er nå mulig å se hele tilbudet til kunden på mobilskjerm da forhåndsvisningen av tilbudet er gjort Responsivt.

  • Endring: Du kan nå velge å vise Pris per produktpakke i tilbudet til kunde. Det har tidligere bare vært mulig å vise en pris total å betale. Også en etterlengtet funksjon.

  • Endring: Synligere plassering av knappene Lag kopi og Send på nytt under info-knappen på Sendte tilbud. Denne kunne tidligere skjules dersom mye tekst under internt notat eller tilbudshistorikk.
  • Endring: En ryddigere oversikt over hvem som har laget hvilke tilbud. En etterlengtet funksjon der bedriftsadministrator/prosjektleder nå kan filtrere på hvem som har laget utkast, hvem som har sendt tilbud.

  • Endring: På bedriftsadministrator-konto under tilbudsoversikt, så kan du nå filtrere på selger. Det har tidligere vært litt uoversiktlig å finne en rask oversikt over hvem som har laget tilbudene.

  • Endring: Du kan nå laste ned en PDF av tilbud
  • Endring: Du kan nå printe en pdf av tilbudet