Skip to main content

Februar 2022

  • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 4.0.0 – Ny stor oppdatering. Vi lanserer [Mitt verksted] Nå er hele produktutvikling/kalkulasjon flyttet inn i ny plattform. Hensikten er å gjøre administrasjon for leder i programmet enklere.

 

  • Mitt verksted, nytt og forenklet brukergrensesnitt for å administrere løsninger og produktpakker
  • Ny design og brukergrensesnitt for rollen som leverandør.
  • Leverandørens utstillingsarena: Nå er det mulig å finne produktpakker fra den enkelte leverandør. Vi har laget en utstillingsplass der installatør kan kopiere fra den enkelte leverandør.
  • Det er nå mulig for en leverandør å dele en pakkeløsning med en eller flere konkrete installatører.