Skip to main content

April 2023

  • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 5.3.0 - lansert april 2023  - Forbedringer og fiks !

    • Ny funksjonalitet - nå kan premiumkunder få satt opp personlig support til sin bedrift. Kontaktopplysninger kan ses på alle verktøy i bedfriften.
    • Ny funksjonalitet - det er nå laget en informasjons / klkkesymbol som viser om det er nyheter å dele i programmet. Her vil en dele nye funksjoner og tips.
    • Flere fiks og forbedringer er utført.