Skip to main content

Juli 2023

 • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 6.0.0 - lansert juli 2023  - Ny modul, enkle tilbud.

  • Ny funksjonalitet! - Ny modul for å lage tilbud basert på varelinjer og arbeidstid.
  • Ny funksjonalitet! - Ny funksjonalitet for analyse og rapporter.
  • Forbedring - Mulighet for å arkivere produkter.
  • Forbedring - Mulighet for å registrere kostpris på egendefinerte produkter.
  • Fiks - Forbedringer for UI med Safari Browser (skjulte knapper)
  • Fiks - Forbedring med at Produktpakker faller ut av tilbudet ved endringer. 
  • Forbedring - Endret tekst på knapper på kampanjenettsider.