Skip to main content

August 2023

 • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 6.1.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks 

  • Ny funksjonalitet - Ny knapp for sletting av enkeltprodukter, produktpakker og løsninger.
  • Ny funksjonalitet - Nå mulig å kopiere en produktpakke inne i et tilbud.
  • Ny funksjonalitet - Ny knapp for sletting av ikke valgte produkter i en produktpakke.
  • Forbedring - Ny layout for løsninger på [Mitt Verksted]
  • Forbedring - Forklarende tekst for aktivering av påminnelser.