Skip to main content

August 2023

 • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 6.2.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks !

  • Ny funksjonalitet - Ny seksjon som viser oversikt over løsninger på [Mitt Verksted].
  • Ny funksjonalitet - Rollen prosjektleder har nå oversikt over
   • bedriftens innstilinger, bare se modus.
   • bedriftens prisliste, bare se modus
   • bedriftens grossister, bare se modus
   • bedriftens EFObasen produkter, bare se modus
  • Forbedring - forbedret visning av elnummer på produkter på sendte tilbud
  • Forbedring - forbedret funksjonalitet på Active admin panel.