Skip to main content

August 2023

  • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 6.3.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks !

  • Ny funksjonalitet - "Drag and drop" på produkter 
  • Ny funksjonalitet - Nå mulig å laste opp prisfiler fra grossister via SFTP
  • Forbedring - Favorittmerking er fjernet på innside av pakker. 
  • Forbedring - Fjernet hvit linje på innside av tilbud.