Skip to main content

August 2023

  • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 6.4.0 - lansert august 2023  - Forbedringer og fiks !

    • Ny funksjonalitet - Det er nå mulig å endre på produktets tittel
    • Forbedring - Ved endring av pris på produkter som ikke er inkludert, blir produktet automatisk inkludert.
    • Forbedring - I listen med grossister er det link til hvor laste inn tabattfil.
    • Forbedring - Visuel forbedring på siste side når du lager tilbud - UI