Skip to main content

November 2023

 • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 7.0.0 og 7.1.0 - lansert november 2023  - Nye funksjoner og forbedringer!

De største nyhetene!

  • Automatisk lagring av alle handlinger når du lager tilbud. Ikke lenger behov for manuell lagring.
  • Ny funksjon: Assistentrolle. Gi kunderådgivere og prosjektledere tilgang til arbeidsområdet til Bedriftsadministrator.

Forbedringer i smarttelefon-tilbudslayout:

  • Optimalisert layout for smarttelefoner.
  • Kommentarfeltet for produktpakken er nå synlig.
  • Detaljert informasjon om produktpakker og produkter vises i både desktop og smarttelefon-versjoner.

MITT verksted - Produktpakker:

  • Dersom tidligere valgt favorittgrossist ikke lenger lagerfører en vare i en produktpakke, så velger systemet automatisk neste grossist fra prioriteringslisten basert på tilgjengelighet.
  • Mulighet å merke flere produktpakker samtidig og avpublisere/publisere/slette disse (release7.1.0)

Kampanjenettsider:

 • Nytt felt i bestillings-skjema: Adresse-felt.
 • Mulighet for å legge til kommentarer for hver løsning!
 • Tekst på produktpakker er plassert venstre-stilt og ikke lenger midt-stilt.

Forbedringer og feilrettinger:

 • Rettelser i oversettelser, inkludert etikettendringer og språkkorrigeringer.
 • Tall som vises på Sendt tilbud, er nå korrekt mtp. datointervall og statuser.
 • Mulighet å endre tekst på produkter i Mitt verksted. (release7.1.0)
 • Feilretting av dobling av produktpakker inn i tilbud. (release7.1.0)
 • Feilretting av søk på elnummer som ikke kom opp, men som fantes i EFObasen. (release7.1.0)
 • Påminnelses-epost på sendte tilbud er forbedret. Emne-feltet
 • Rettet plassering av produkter i Produktpakke biblioteket og Produktpakke inn i løsninger.
 • Forbedret søkefunksjonalitet i tilbud og elastisk søk.
 • Synligere visning av Statuslogg på tilbud (release7.1.0)
 • Mulighet til å skjule Margin-visning ved kalkulering (release7.1.0)

Integrasjon med SMARTCRAFT CORE:

 • Lagt til widget i Min bedrift - innstillinger - integrasjoner.
 • Noen forespørselsparametere for teknisk integrasjon er nå tilgjengelige.