Skip to main content

Desember 2023

 • Hanne Moen Sporsheim

Versjon 7.2.0 - lansert 15.desember 2023

kundeinformasjon:

  • Nye felter ble lagt til.
  • Kundenummer kan redigeres og søkes etter i søkefelt.
  • På Bedriftsinnstillinger kan man velge startnummer på sine kunder.
  • Velg mellom privatkunde eller bedriftskunde ved opprettelse av kunde.

Mitt verksted - Løsninger- og produktpakker:

  • Nå kan tittel på produktene redigeres inne i Løsningen og ikke bare når man lager tilbud.

Tilbud og Enkle tilbud

  • Interne merknader - Bilder: Bilderedigering er lagt til. Tegne inn hvor stikkontaktene skal plasseres og/eller hvor kablene skal legges.
  • Dersom produktpakke er i minus, vises dette nå på tilbudet om du velger knappen Vis produkpakkepris.
  • Nå kan du endre totalprisen på tilbudet uten at pris på produktpakker endres.

Ytelse

  • Mekaninsmen for oppdatering av tilbud ble endret og ytelsen økte 4 ganger.