Endringslogg

Januar 2019

 • Endring: El-verdi har flyttet til nye servere som gjør at alle operasjoner i salgsverktøyet nå går langt raskere.

 • Endring: Økt høyde for sprettopp-vinduet når man skal legge til produkter. Endring: Når man lager nye eller endrer eksisterende produktpakker, vises mindre plasskrevende bilder. Tidligere vistes bildene i fullskala, som førte til unødvendig scrolling.

 • Fiks for: Error 500 ved sletting av montørbrukere som har opprettet kunder.

 • Fiks for: I produktpakkevisningen vistes prisene til bedriftens standardgrossist selv om det i produktpakken var valgt en annen grossist.

 • Fiks for: Error 404 i salgsverktøyet når man prøvde å sende et tilbud uten å ha valgt en kunde.

 • Fiks for: Kampanjesider ble ikke sendt fra salgsverktøyet til kunder som ikke er valgt på den siste åpnede siden i kundelisten.

 • Fiks for: Når man i salgsverktøyet endret side i kundelisten, endret man samtidig side i kampanjeside-listen.

Desember 2018

 • Endring: Hvis man forsøker å legge til proddukter fra EFO-basen, men som viser seg å ikke være tilgjengelig fra noen grossister, vil man nå få opp et varsel som sier at det er umulig å legge til dette produktet som et EFO-produkt, men mulig å legge til som et egendefinert produkt.

 • Endring: Gjort avstanden større mellom produktpakke-tittel og pris i montørbrukervisning. Endring: Lagt til avrunding av produktpakkepriser når montørbrukeren ser igjennom produktpakke-innholdet.

 • Fiks for: Forbedring av layout på kampanjesider for visning i Internet Explorer 11.

 • Endring: Tidligere sto bedriftsadministrator alltid som selger på ordresiden, selv om det var en montørbruker som opprettet og sendte tilbudet. Nå er det den faktiske brukerprofilen som står som selger.

 • Fiks for: "Error 500" når man forsøkte å laste ned enkelte ordrer.

 • Ny funksjon: Lagt til knapper med "kopiere" og "endre" på listen over produkt- og tilbudspakker slik at man ikke lenger behøver å klikke seg inn på pakken og scrolle til bunnen for å kopiere samt gjøre endringer. Dette sparer mye tid.

 • Ny funksjon: På visningen over tilgjengelige tilbudspakker står det nå skrevet på tilbudspakkene hvilke kampanjesider pakken er publisert på, som gjør at man lett finner ut hvilke kampanjesider man må fjerne pakker fra for å få gjort endringer. Særlig nyttig om du har mange kampanjesider.

 • Endring: Det er gjort endringer i forhold til EFO-basen. Kategoriene er fjernet og vi har koblet til den nye EFO-basen. Nå er også de nyeste produktene tilgjengelige for El-verdi.

 • Endring: Det er gjort layoutmessige forbedringer for mobilvisningen av kampanjesider.

 • Fiks for: Hvis man under opprettelse av kampanjesider forsøkte å endre tekststørrelser ble overskriften automatisk satt til blå, uansett hvilken farge man forsøkte å velge. Dette er nå rettet opp i.

November 2018

 • Ny funksjon: El-verdi har nå en funksjon som heter "prisjustering" der man kan justere utsalgsprisen på produktpakker til ønsket nivå.

 • Ny funksjon: Hvis man ønsker kan man nå lage kampanjenettsider uten å ha banner-bilder på hver eneste side. Vi anbefaler å utelate banner-bilder på sidene som innholder
  tilbudspakkenivåer. Tilbudene kommer bedre frem. Prosessen med å lage kampanjesider blir dessuten mindre tidkrevende.
 • Endring: Pakker som opprettes utenfor bedriften vil nå vises på enden av listen med pakker (tilbudspakker og produktpakker) i motsetning til tidligere når de ble presentert først.

 • Endring: Endring av linjehøyde på teksten mellom banner-bilde og tilbudspakker. Et lite, men virkningsfullt visuelt grep som gjør kampanjesidene mer luftige og elegante.

 • Fiks for: I enkelte tilfeller, f.eks. etter nedlasting av ordre, ville ikke nedtrekksmenyen åpne seg.

 • Fiks for: Noen ganger måtte man oppdatere siden for at tekstbehandleren skulle dukke opp ved produksjon av kampanjenettside.

 • Fiks for: Ingenting skjedde når man klikket "Avbryt" i sprettopp-vinduet etter at man forsøkte å slette en kampanjenettside.

 • Fiks for: Nylig oppdaterte produkt- og tilbudspakker la seg ikke øverst i listen hvis man endret annet enn tittel og beskrivelse.

Oktober 2018

 • Ny funksjon: E-post blir sendt til bedriftens e-postadresse samt til brukeren som opprettet tilbudet, når tilbudet blir akseptert av kunden.

 • Ny funksjon: Man kan nå legge til en egendefinert tekst ved oppretting av tilbud.

 • Endring: Delvis gjennomsiktig felt over bannerbilder på kampanjesider vises ikke hvis tekstboksen er tom. Nå kan man ha et bilde uten tekst i toppen hvis ønskelig.

 • Endring: Lange produktnavn blir ikke lenger kuttet på kampanjenettsider.

 • Endring: Etter oppdatering av produkt- og tilbudspakker blir brukeren nå sendt til siden pakken vises på.

 • Endring: PDF-filer på kampanjesider beholder nå sitt originale filnavn.

 • Endring: For montørbruker - Vis bare produkt- og tilbudspakker som er opprettet innnad i bedriften.

 • Endring: Endret ordlyden i e-post som sendes til kunde etter akseptert tilbud.

 • Endring: Gjort det mulig å legge til produktpakke-utkast i tilbudspakker.

 • Fiks for: Logostørrelse på kampanjenettsider og i sendte e-poster.

 • Fiks for: I enkelte tilfeller, produktene ble duplisert når man la til nye produkter fra EFO-basen.

 • Fiks for: Finner ikke tilbake til nylig produserte produktpakker filtrert på kategori.

 • Fiks for: Filterfeltet "Kategorier" ble multiplisert når brukeren klikket tilbakeknappen fra "detaljer" på produktpakke-siden.

 • Fiks for: Bare én PDF-fil vistes på kampanjesiden, selv ved opplasting av flere filer.

 • Fiks for: Error 404 ved lagring av endringer på tilbudspakker.

 • Fiks for: Kan ikke lagre ny tilbudspakke. Spinner går, men ingenting skjer.

 • Fiks for: Siden blinker etter opplasting av bilder ved Lag/Endre produkt- og tilbudspakker.

 • Fiks for: Hvis man endrer antall produkter i "Lag tilbud" eller ved endring av tilbudspakker, den originale grossisten ble valgt selv om man endret denne. Prising er korrekt nå.

 • Fiks for: "Error 500" når man sletter en montørbruker som har aktivt salgsmål

September 2018

 • Endring: Justert slideshow på kampanjenettsider slik at den ikke kjører hvis det bare er lastet opp ett bilde.