Skip to main content

Hva sier kundene?

Hos oss verdsettes kundedialogen høyt da dette hjelper oss med å utvikle et enda bedre produkt. Her er noen av tilbakemeldingene vi har mottatt:


Bengt Selfors - Daglig leder | Fosenkraft Elektro AS

Publisert 2022-08-17

Dette (El-verdi) er det første systemet som løser muligheten for at elektrikere kan tilby kunder løsninger med pris der og da, noe hele bransjen burde anskaffe. Tidligere måtte kunder bes ringe inn til administrasjonen for priser på "mersalg". Dette styrker bedriftens inntjening. Fortjenesten på mersalg er mye bedre enn et forhåndsplanlagt oppmøte, da man uansett er hos kunden og slipper flere turer, samt det gir mer fornøyde kunder som igjen fører til gjenkjøp og godt omdømme. I tillegg skaper El-verdi mye mer interessant hverdag for montørene, gir mestringsfølelse og økt stolthet. Tross alt er det fornøyde kunder som til syvende å sist gir mange av oss motivasjon.

Carl Fredrik Solheim - Daglig leder | Optimal Elektro AS

Publisert juli 2021

Vi sitter igjen med en positiv opplevelse av opplæringsprogrammet vi har vært gjennom hos El-verdi. Det ble satt fingeren på flere punkter i en salgsprossess som våre montører vanligvis ikke tenker gjennom.

Det å kunne mestre salg ute hos kunden tror jeg blir viktigere og viktigere i tiden som kommer. Vi møter sterk konkurranse på salg av materiell fra ulike nettleverandører og vi må derfor ha et større fokus på rådgivning og salg av kompetanse for å tilby rett utstyr til våre kunder.

Vi kommer til å benytte El-verdi til å sende raske og oversiktlige tilbud til våre kunder.

Anbefaler El-verdi for alle elektrobedrifter som ønsker å satse på mersalg!

Dette vil jeg vite mer om!

Frank Roger Berg - Avdelingsleder | Elmo Teknikk AS

Publisert februar 2021

Det har blitt mye mer interessant for montørene å ta jobber. Nå kan montøren ta det hele og fulle ansvaret og oppnå utvikling. 

El-verdi er enormt brukervennlig. Enkelt for montørene å lage et tilbud der og da på stedet. Vi sparer en god del saksbehandlertid.

Min absolutte anbefaling går til El-verdi og co, som har kompetanse innen elektroinstallasjon, kundebehandling, salg og markedsføring og grafisk design.

Halgeir Ringjord - Daglig leder | Ringjord Elektro AS

Publisert januar 2021

Meget godt og anvendelig verktøy. Montøren kan gi pris når de er hos kunden. Raske tilbud gir raske beslutninger fra kunde med bekreftet bestilling direkte i epost de får tilsendt. Også saksbehandler på kontoret bruker El-verdi for å raskt kunne gi pris på forespørsel. Til god hjelp i en travel hverdag.

El-verdi har god support med kompetente folk og raske tilbakemeldinger.

Egil Moen - Daglig leder | Elektro-Miljø AS

Publisert januar 2021

Vi hadde store forventninger og ikke minst så frem til en utvikling for våre elektrikere. Og vi har på ingen måte blitt skuffet. Hverdagen vår har blitt så mye mer spennende, utviklende, samt at våre utførende elektrikere tilegner seg en prisverdig kundekontakt.

Hos El-Verdi AS finner vi den totale trygghet, de er profesjonelle tvers igjennom. Samtidig innehar de sterk faglig kompetanse og salg erfaring.

Vår tryggeste anbefaling går således  til El-Verdi AS !

Tore Kjexrud - Daglig leder | Trygg Elektriske

Publisert november 2020

Vi har fått ny netthandel som presenterer våre mest solgte tjenester. Jeg kan selv justere priser og er fri til å velge innhold og forutsetninger. Åpent 24/7 gir mersalg.

Montørene har fått salgsverktøy og kan lage tilbud ved behov. Dette vil avlaste meg og skape mersalg i bedriften. Vi tror også at kundene vil bli veldig fornøyd når de får tilbudet der og da.

Montører får eierskap til oppdraget og jeg har full oversikt og kontroll, som en god installatør skal ha.

Tore Haukås - Daglig leder | Monsen Elektro

Publisert november 2020

Bringer elektrikeren ut til folket!

Følger opp, motiverer og har stor kreativitet - løfter elektrobransjen til nye høyder!

Are Hestetun | Bra Elektro

Publisert oktober 2020

Dette tar salgsapparatet vårt til nye høgder, ved å bruke motiverte montører som liker salg/ kundebehandling så er dette suksess.

For oss er dette eit viktig hjelpemiddel i å nå fleire salg uten å overbelaste saksbehandlere. Anbefaler El-verdi!

Thomas Gramstad - Prosjektleder | Bryne Elektriske

Publisert september 2020

For oss i Bryne Elektriske er El-verdi et verktøy som reduserer saksbehandlingstid og skaper lettere mersalg.
Når montør lager tilbud direkte i dialog med kunde gir det lettere aksept på tilbudet. Vi sparer en ekstra befaring.

Nå får vi også vår egen netthandel integrert på vår hjemmeside – dette blir bra!

Tommy Eikeland - Montør | Bryne Elektriske

Publisert september 2020

El-verdi har så langt vært en positiv opplevelse som gjør hverdagen mye enklere. Jeg slipper å ringe inn til kontoret for å få dem til å lage en ny ordre/tillegg når jeg er ute hos kundene. Det tar ca to minutter å lage et tilbud. Litt lengre hvis det er noe jeg ikke har el-nummer på, og må søke det opp.

Min mening er at serviceavdelinger kan ha veldig god nytte av dette verktøyet da det kan gjøre dagen mer effektiv.

Man får mer ansvarsfølelse, blir inkludert i kundebehandlingen og får mer styring av egen hverdag, som jo er kjekt.

Thomas Brusnes - Montør | Elektro-Term AS

Publisert juni 2020

El-verdi har gjort jobben min artigere og mer givende.

Jeg har tatt mange flere småoppdrag pga. El-verdi, fordi jeg nå ser at man faktisk tjener penger på disse jobbene også.

Å lage tilbud er noe jeg liker, og det gir en god følelse når alt ser så proft ut. Dessuten er jeg sikker på at bedriften tjener på at vi montører synes jobben er gøy.