Skip to main content

Tore Kjexrud - Daglig leder | Trygg Elektriske

  • Jan Ottar Olufsen

Publisert november 2020

Vi har fått ny netthandel som presenterer våre mest solgte tjenester. Jeg kan selv justere priser og er fri til å velge innhold og forutsetninger. Åpent 24/7 gir mersalg.

Montørene har fått salgsverktøy og kan lage tilbud ved behov. Dette vil avlaste meg og skape mersalg i bedriften. Vi tror også at kundene vil bli veldig fornøyd når de får tilbudet der og da.

Montører får eierskap til oppdraget og jeg har full oversikt og kontroll, som en god installatør skal ha.