Skip to main content

Bengt Selfors - Daglig leder | Fosenkraft Elektro AS

  • Hanne Moen Sporsheim

Publisert 2022-08-17

Dette (El-verdi) er det første systemet som løser muligheten for at elektrikere kan tilby kunder løsninger med pris der og da, noe hele bransjen burde anskaffe. Tidligere måtte kunder bes ringe inn til administrasjonen for priser på "mersalg". Dette styrker bedriftens inntjening. Fortjenesten på mersalg er mye bedre enn et forhåndsplanlagt oppmøte, da man uansett er hos kunden og slipper flere turer, samt det gir mer fornøyde kunder som igjen fører til gjenkjøp og godt omdømme. I tillegg skaper El-verdi mye mer interessant hverdag for montørene, gir mestringsfølelse og økt stolthet. Tross alt er det fornøyde kunder som til syvende å sist gir mange av oss motivasjon.